fbpx

Viktig tema fram mot kommunevalget

Innstramming av skjenketiden bør bli et viktig tema fram mot kommunevalget.

Nylig skrev Adresseavisen at antall voldssaker i Trondheim har blitt redusert med hele 40 prosent etter innstrammingen av skjenketidene i 2008. Dette viser hvor viktig lokalt forebyggende arbeid er. Samtidig sier Helsedirektoratet at hele 36 prosent av befolkningen føler seg utrygge når de oppholder seg i sentrum på kveldstid i sine hjemkommuner. Når vi vet at en betydelig del av den alkoholrelaterte volden skjer rundt skjenkesteder, er dette et betydelig problem. Innskrenking av skjenketiden er derfor et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet.

Selv små endringer i skjenketiden er forbundet med en signifikant nedgang i utelivsvolden. SIRUS har gjennomført en studie på de 18 største bykommunene i Norge, som viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall voldstilfeller med 16 prosent nattestid i helgene i sentrum.

DNT oppfordrer lokallag og distrikt til å gripe fatt i dette fram mot kommunevalget.

 

 

1 Comment
  1. Selv små endringer i skjenketiden er forbundet med en signifikant nedgang i utelivsvolden.

Leave a Reply