Vi søker ny prosjektleder for Idrett Uten Alkohol

Vil du arbeide med rusforebygging for «Idrett Uten Alkohol»? Vi søker nå etter prosjektleder i inntil 100 % stilling.

 

 

Idrett Uten Alkohol er et landsdekkende rusforebyggende tiltak. Tiltaket er rettet mot aktiv idrettsungdom, trenere, ledere og foresatte, og jobber for at idretten skal være en alkoholfri sone.

Vi søker nå etter ny prosjektleder fra 1.oktober. Tiltaket har også to 20%-stillinger knyttet til seg som konsulent og sekretær.

Om deg

Vi søker deg som blir ansvarlig for daglig drift av prosjektet med ansvar for økonomi, plan- og budsjettarbeid. Du har god kunnskap og erfaring fra idretten og med ekte interesse for å påvirke idretten som rusfri sone.  Du arbeider politisk mot idretten og kommuner. Du trives i møte med nye mennesker, kan skape engasjement, har pågangsmot og er kreativ. Du vil samarbeide tett med kollegaer, våre Idrett Uten Alkohol-ambassadører og organisasjoner som NIF, Actis, idrettskretser og klubber, og du planlegger og gjennomfører egne arrangement og stand. Du bør ha en selvstendig og ryddig arbeidsstil, og er sekretær og rådgiver for styringsgruppen. Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne og har jevnlig kontakt med pressen.  Du har erfaring med InDesign og WordPress. Erfaring med SOME er ønskelig.

Vi er opptatt av personlig egnethet mer enn formelle kvalifikasjoner og lang ansiennitet.  Du vil fortrinnsvis arbeide fra et av våre kontor i Knarvik, Molde eller Oslo, men må påregne noe reisevirksomhet, samt arbeid på kveld og helg.  Som ansatt i Edru Livsstil må du kunne representere DNT – Edru Livsstils verdigrunnlag.  Mer utfyllende informasjon finner du på http://www.edru.no/prosjekter/idrett-utenalkohol/

Om stillingen

Stillingen er fast, med forbehold om fortsatt tildeling av prosjektmidler.  Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling på et viktig folkehelseområde, god oppfølging, ryddige lønns- og pensjonsordninger og fleksibel arbeidstid. Du vil inngå i et godt og bredt faglig og sosialt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.

Om arbeidsgiveren

DNT – Edru Livsstil er en frivillig rusforebyggende organisasjon i vekst som arbeider for alkoholfrie og meningsfulle kulturtilbud lokalt, ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og sosialt lokalarbeid for tidligere rusavhengige, flyktninger og sosialt vanskeligstilte.  Flere av våre prosjekter er støttet av Helsedirektoratet, deriblant Idrett Uten Alkohol.  Vi har mange lokallag spredt over hele landet. Våre mål er at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vi vil gjennom vårt arbeid bidra til et trygt og inkluderende samfunn.  Edru Livsstil har for tiden åtte ansatte ved våre kontor i Oslo, Molde, Kristiansand og Knarvik.

 

Søknadsfrist 22.juli.

Søknaden med CV sendes elektronisk til post@edru.no

Intervjuer vil bli gjennomført etter avtale.

Tiltredelse: 1.oktober 2018 eller etter avtale.
Lønn etter avtale.

Informasjon om stillingen fås av prosjektleder Gro Anette Fanebust på tlf. 902 67 074 eller hos generalsekretær Marit Barene på tlf. 928 15 936 eller mail marit@edru.no

No Comments Yet

Comments are closed