fbpx

Vi har signert Mangfoldsplakaten

Frivillighet skapes av dem som deltar.  Større etnisk og kulturelt mangfold  i befolkningen gir  oss  nye  muligheter for utvikling av organisasjonen.

Landsstyret i  DNT – Edru Livsstil vil jobbe aktivt for å øke mangfoldet i vår organisasjon, og har derfor signert Mangfoldsplakaten. Landsstyremedlem Elisabeth Kristiansen deltok i arbeidet med utformingen av plakaten i 2019-2020. Nå skal arbeidet integreres i vår organisasjon.

  En mangfoldig organisasjon har  bredere oppslutning  og  flere ressurser å spille på.  Mangfold gir mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene.  En mangfoldig organisasjon  anerkjenner  at vi er forskjellige og erkjenner  at noen  møter  flere  ulike  barrierer  for å  delta.