fbpx

Verving i koronatider

Tiden vi lever i nå er utfordrende på mange områder. Folk blir permittert, mister jobben eller blir alvorlig syke. Vi ser også at alkoholforbruket og salget øker raskt ettersom mange mennesker hamstrer alkohol pga. frykt for å ikke kunne få tak i det. Dette skaper selvsagt store problemer i hjemmet ettersom mange arbeider hjemmefra og rutiner og vaner blir mindre viktige. Derfor er arbeidet vårt fortsatt relevant og viktig. Vår stemme trenger å komme frem i havet av informasjon som vi lever i. Dette er ikke lett når vi fortsatt er ukjent for folk flest.

Kansellering av vervemuligheter
Når det kommer til vervesituasjonen kan ikke vi i verveteamet drive vervevirksomhet slik vi har pleid å gjøre hver uke på stand pga. koronasituasjonen. Vi mister sannsynligvis tiden frem til sommeren og flere festivaler og andre arrangement er kansellert pga. pandemien. Dette gjør vårt arbeid svært utfordrende ettersom de fleste ansatte har tømt sin sosiale kapital fullstendig.

Her er det du som medlem i DNT – Edru Livsstil kommer inn i bildet. Du tenker kanskje at du ikke kan gjøre mye for å påvirke storsamfunnet i en mer edruelig retning, og det er sant at du ikke kan gjøre så mye alene, men om alle eller de fleste medlemmer bare spør en person i sin vennekrets om han/hun kunne tenke seg å bli medlem i DNT – Edru Livsstil kunne det hatt en enorm effekt. Dette er bare enkel logikk og matematikk. Dersom alle våre 2000 medlemmer hadde prøvd å verve et medlem i år, i gjennomsnitt, hadde vi kunne doblet medlemstallet vårt. Jeg tror de aller fleste kjenner noen som ikke drikker alkohol, som enten ikke har hørt om oss eller blitt forklart hvorfor de skal bruke energi på å bli medlem. En del av svaret på det siste er at om man ikke organiserer seg så er det svært vanskelig å kunne påvirke samfunnet som helhet. Et medlemskap utløser en del statlige midler som gjør at vi som organisasjon får muligheten til å jobbe fulltid med å kunne påvirke samfunnet i en mer edruelig retning. Det handler kort og godt om solidaritet og nestekjærlighet. Ved å bli medlem i DNT – Edru Livsstil kan man ikke bare få en sosial rusfri arena, men også være med å bidra til en mer rusfri hverdag for andre mennesker.

Viktigheten av å støtte en motpol i dagens samfunn
DNT – Edru Livsstil representerer i dag en av svært få motpoler i samfunnet i Norge når det kommer til å være restriktiv mot bruken og forbruket av alkohol og andre rusmidler. Det er viktigere enn noen gang at avholdsfolket ikke slokner ut og blir passive. En sørgelig del av jobben for mange av oss ansatte er likegyldigheten vi ser blant mange avholdsfolk når vi står på stand. Ofte blir det sagt: «Jeg ønsker ikke å bli med fordi JEG ikke har noe problem». Men hele poenget med organisasjonen er å tenke på sin nestes vel, ikke bare sitt eget. Vi avholdsfolk kan ha problemer i livet, som alle andre, men vi har ikke et rusproblem. Det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om de som sliter med rus, men at vi skal være med å sørge for at færrest mulig mennesker får et rusproblem. Gjennom å gjøre avhold mer utbredt, og sørge for flere alkoholfrie arenaer, kan vi gjøre det enklere også for andre å velge et rusfritt liv, og dermed unnslippe dette problemet.

Når alkoholen brer seg i et samfunn, så øker også andelen folk som har et problematisk forhold til alkohol. I 2016 døde litt over 300 direkte av alkoholpåførte skader, om lag det samme som av heroin. Vi har en nullvisjon for trafikkdrepte, men hvorfor bryr ikke folk seg om de som dør av alkohol? På toppen av disse tallene kommer livsstilssykdommene og alkohol er nå den viktigste livsstilsårsaken til kreft i Norge. Når alkohol er normalisert, blir folk mindre reflekterte i møte med det. Som avholdsfolk kan vi bidra til å få folk til å tenke og dermed begrense skadene etter en industri som «pusher» et usunt produkt som bidrar til lavere samlet levealder i vårt samfunn. Dette burde engasjere avholdsfolket, ikke føre til likegyldighet.

Betydningen av sosiale relasjoner i vervingen
Når det kommer til verving ser vi at de aller fleste som hører om organisasjonen og blir medlemmer har hørt om oss gjennom en bekjent. En del blir også medlemmer på stand, men enda flere gjennom sosiale relasjoner. Det er derfor det er så viktig at du som medlem tenker over hvem du kjenner som er avholds, men som ikke er medlem i organisasjonen. Vi har også en vervepremie for dem som ønsker å verve litt (se under).

Har du lyst til å gjøre en forskjell i samfunnet? Våg å utfordre deg selv ved å verve minst ett medlem.