fbpx

Vil verve 100 nye medlemmer i år

Moldenseren Kjell Ove Kleivenes har satt seg som mål å verve minst 100 nye medlemmer i 2018. Sammen med kona Randi, som også er medlem av Edru Livsstil Molde, har han allerede vervet 70 nye medlemmer i år, og flere skal det bli!

Kjell Ove og Randi Kleivenes med liste over nyvervede medlemmer. Foto: Åsmund Kleivenes

Kjell Ove og Randi har vært medlemmer i DNT – Edru Livsstil i en mannsalder, og da barna deres var mindre pleide de å ta dem med på lokallagets nyttårsfester. Dette ga dem en god opplevelse, og mange år senere begynte sønnen, Åsmund, å jobbe for DNT – Edru Livsstil. Da var det helt naturlig å støtte enda mer opp om arbeidet.

– Jeg gjorde et vervingsforsøk for et par år siden. Da sendte jeg en oppfordring til mine knapt 40 e-postadresser, og fikk ett svar, forteller Kjell Ove.

– Så ringte generalsekretær Marit en dag til Randi og spurte om hun kunne verve ett nytt medlem. Dagen etter deltok vi på et formiddagstreff på Strande bedehus. Det slo meg at her var det minst ti potensielle nye medlemmer. Jeg spurte møtelederen om jeg kunne få si noen ord (et par-tre minutter) om saken i kaffepausen. Tilbakemeldingen var applaus og 17 medlemmer. Dagen etter var det formiddagstreff i kirkesenteret vårt, der ble det åtte nye medlemmer. Neste dag deltok vi på formiddagstreff i Molde bedehus. Det samme gjentok seg og her ble det 27 medlemmer.

Kjell Ove mener ikke at applausen skyldes ekstraordinære talegaver, men han erfarer at det er lite som skal til for å vekke bevisstheten om hva det dreier seg om.

– På møter i menighetene gir jeg noen eksempler på hvordan alkoholbruk er på full fart inn i kristne sammenhenger, og også har vært det ei stund. Jeg sier også litt om DNT – Edru Livsstils arbeidsmåte med å lage alkoholfrie møteplasser.

Kjell Ove og Randi kommer til å fortsette å verve i kristne sammenhenger, gjerne på formiddagstreff.

– Trolig er vårt publikum lettere å vekke enn det mange andre «ververe» møter. Hittil har vi også vært blant mennesker som kjenner oss og særlig Randi, og det har nok vært en døråpner.

Kjell Ove og Randi har også vervet litt blant slekt og venner. Vi håper flere lar seg inspirere av dem, og bruker sine egne nettverk som potensielle vervearenaer.

 

Comments are closed