fbpx

Verdensdagen for psykisk helse

Søndag 14.oktober deltok mer enn 100 mennesker etter åpen invitasjon på middag og foredrag på restaurant Mehfel i Kirkegata i Oslo. Det var IHSG og DNT som samarbeidet om kombinert markering av verdensdagen for psykisk helse (10.oktober) og EID-feiring som i år var 12-13. oktober.
For DNT var dette arrangementet en videreføring av brobyggingsprosjektet vårt, hvor vi henvender oss til muslimer som avholdsgruppe. Vår prosjektmedarbeider Magne Richardsen presenterte kort organisasjonen DNT og benyttet anledningen til å mobilisere til høstkonferansen 3 og 4. november hvor temaet rus er et av de viktige temaene på dagsorden.

Vi fikk besøk av forsker Jon- Håkon Schultz ved Universitetet i Oslo som pratet i 20 minutter om sitt siste forskningsprosjekt som tar for seg rusvaner blant innvandrerungdom. Han kunne fortelle at innvandrerungdom generelt drikker mye mindre enn norsk ungdom, mye på grunn av klare grenser og forventninger fra foreldre. Forskning viser også at innvandrerungdoms drikkekultur har en positiv effekt på norsk ungdom som bor i områder med mye innvandrerungdom. Samtidig utsettes ungdom for et sterkt drikkepress opp gjennom ungdomstida, fra hjemmefester til russetida, og det er ikke lett å opprettholde et avholdsstandpunkt. Det er derfor en fornuftig strategi at norsk avholdsbevegelse og muslimske miljøer innleder et tettere samarbeid og støtter opp om hverandres avholdsstandpunkt. Sammen kan gruppene skape mer effektive strategier for å lette på drikkepresset.

Schultz poengterte også at innvandrerforeldres strenge holdning til alkoholbruk kan ha en bakside. De ungdommene som ikke har lykkes i å kontrollere sitt forbruk blir raskt møtt med såpass sterke sosiale sanksjoner at det ender med sosial utstøtelse. Det fører til at de som faller utenfor opprettholder en ekstra høy rusbruk, og har vanskelig for å finne tilbake til familien og gamle vaner. Mange ungdommer har nok også merket seg det at foreldre er ekstra vare på alkohollukt når de kommer hjem om kvelden slik at andre rusmidler foretrekkes i stedet, spesielt hasj.

Temaet ble tatt godt i mot i forsamlingen og mange ga uttrykk for støtte til DNTs arbeid for en restriktiv alkoholpolitikk og rusfrie møteplasser både under og etter møtet. Flere tok med seg informasjonsbrosjyren hjem for videre lesning.

Klinisk sosionom Athar Ali tok i tillegg for seg temaet barn og unge og psykisk helse, og til sammen ble det en interessant kveld som ble kronet med en god middag og hyggelig selskap.

 

No Comments Yet

Leave a Reply