fbpx

Utsatt landsmøte

Vedtektene sier følgende: «Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avvikles i juni hvert annet år. Landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel, vedlagt sakliste for møtet. Forslag som skal behandles på landsmøtet må sendes landsstyret senest 1. april.»

Grunnet den ekstraordinære koronasituasjonen ser landsstyret at gjennomføring av landsmøte i juni og deltakelse på møtet står i fare. Landsmøtet utsettes derfor til 17.–19. september da man ser muligheten for gjennomføring av landsmøtet til høsten betydelig større enn i juni. 

Landsmøtet avholdes i Bergen eller omegn som opprinnelig planlagt, men ettersom Nordhordland Folkehøgskole, hvor landsmøtet var planlagt i juni, ikke kan ta imot oss i september, vil landsmøtekomitéen finne ny lokasjon for landsmøtet.

Landsstyret legger opp til digitalt landsmøte dersom man ser at fysisk landsmøte ikke lar seg gjennomføre i september. Det vil komme informasjon om dette til lag og distrikt i god tid. 

Grunnet utsatt landsmøte til september, vil også frister for forslag bli utsatt. Landsstyret utsetter derfor frist for innsending av forslag som skal behandles på landsmøtet 2021 til 20. juni.

Utsatt årsmøtefrist i lokallag og distrikt
Grunnet dagens koronasituasjon er det også stor mulighet for at lokallag og distrikt ikke klarer å gjennomføre årsmøter innen fristene hhv. 1. mars og 1. april. Landsstyret utsetter fristen for gjennomføring av årsmøter i distrikt og lokallag til 15. juni.

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt generalsekretær Marit Barene på tlf. 928 15 936 eller post@edru.no, eller kontakt leder Jostein Solbakken på tlf. 464 46 750 eller jostein@edru.no