fbpx

Tobakk og snus med ny innpakning

En lengre politisk kamp er i ferd med å konkluderes med seier til helsemyndighetene. I november ble det klart at snusprodusenten Swedish Match tapte søksmålet mot staten, der de forsøkte å forhindre nye regler for nøytral innpakning av snus ved hjelp av EØS-retten. Tapet kommer ikke som noen overraskelse, for industrien har tapt lignende søksmål i både England og Frankrike. Men for en milliardindustri er det verdt et forsøk.

Nøytral innpakning av tobakk på taxfree i England

Det var etter forslag fra helseminister Bernt Høie at det 1. juli i år ble vedtatt at alle sigarett- og snuspakninger nå skal ha samme farge og utforming. Tobakksindustrien fikk ett år på seg til å etterkomme påbudet.

Regjeringen har lenge jobbet mot tobakksbruk blant ungdom.

I 2014 ble det innført totalforbud mot tobakk i skolegården og på skoleveien, både røyk og snus. Konsekvensen ved brudd er nedsatt ordenskarakter.

Helseminister Bent Høie ville da også innføre en ordning med standardiserte tobakkspakker, en ordning som blant annet er innført i Australia, England og Irland.

Dette var en rød klut for tobakksindustrien, og det var snusprodusentene som ble sendt ut for å stoppe initiativet. Snus kan jo komme i stedet for røyk og er mindre skadelig.

Daværende informasjonsansvarlig Nils Erlimo i snusgiganten Swedish Match reagerte slik på regjeringens varslede politikk i VG i 2015:

– Problemet er at de sauser sammen snus med sigaretter. Snus er 90 prosent mindre skadelig enn røyk. Høie sa at de ikke vil gjøre det samme med alkoholflaskene. Det reagerer vi på: Det er knapt registrert noen dødsfall knyttet til snus, mens det er mange tusen som rammes av alkoholens negative virkninger.

Regjeringen viste likevel til at man i det siste har sett en økning i snusbruken blant unge, og det er ikke noen nødvendig sammenheng med nedgang i bruk av røyk. Tobakksindustrien legger bevisst til rette for produkter som appellerer til unge.

– Når vi ser den kraftige økningen i det unge segmentet, må vi dessverre slå fast at de har lykkes med det, sa Knut-Inge Klepp, direktør i divisjon for folkehelse i Helsedirektoratet, til VG i 2014.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen uttalte også da at:

– Tobakksindustrien har et mål, og det er å tjene mest mulig penger. De må gjerne benekte at de unge er en viktig målgruppe, men det er bare å se på produktene som har kommet på markedet, og tenke selv. De bruker stadig mer penger på målrettet design og smakstilsetninger som appellerer til ungdom og jenter spesielt, sier hun.

Ikke ulikt alkoholindustrien der altså. I England henvises man nå til egne avlukker på flyplassene for å få kjøpe tobakksprodukter. Der har alle tobakkspakninger samme farge og utforming, med sterke billedlige advarsler på forsiden om hvilke helsefarer produktet kan medføre. Mens alkoholprodukter fortsatt dekker store arealer av taxfree-butikkene, med målrettet design og smakstilsetninger som skal appellere til ungdom og jenter spesielt. Alkoholen har ingen advarselsmerking, ikke engang innholdsfortegnelse, i motsetning til alle andre produkter. Det er lov å håpe at alkoholen er neste produkt som folkehelsemyndighetene retter oppmerksomheten mot.