fbpx

Tildelt DNTs høyeste utmerkelse

Etter mer enn tretti års engasjement i Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) ble Thorleif Kvifte tildelt hedersbetegnelsen Klostermedaljen under DNTs landsmøte i Kristiansand i begynnelsen av august.

Medaljen henger høyt

Klostermedaljen er DNTs høyeste utmerkelse, vedtatt og godkjent av DNTs landsmøte, og utdeles ved en sjelden anledning som en takk og hyllest til personer som innenfor DNT har utmerket seg med fremragende innsats i lags-, distrikts- og landssammenheng.
Klostermedaljen har sitt utspring fra avholdsarbeidets grunnlegger i Norge, Asbjørn Kloster som stiftet Den første norske avholdsforening. Dette skjedde i Stavanger 29. desember 1859. I statuttene for medaljen står det at det aldri skal finnes mer enn 100 medaljeinnehavere til samme tid. Helt eksakt antall av innehavere er usikkert, men at det er langt under hundre er sikkert.

Det var styret i Aust-Agder distrikt av DNT som søkte landsstyret om å få overrekke medaljen til 86-åringen, og under landsmøtet på Quality Hotell Sørlandsparken ble Thorleif Kvifte intetanende invitert til landsmøtefesten lørdag kveld hvor han høytidelig ble overrekt medalje og diplom fra DNTs avtroppende leder Jorunn S. Holsen. Det var en rørt og stolt Kvifte som kom på podiet og fikk festet medaljen på brystet til stående applaus og blitzregn.

Aktiv i tjenesten foravholdssaken

Thorleif_Kvifte2  Rusbekjemperen har vært engasjert i avholdsarbeidet over mange tiår. Han har blant annet ledet «Egden» som er et felles medlemsblad for Aust- og Vest-Agder distrikt av DNT i nesten ti år. Han har også aktivt frontet avholdssaken utad i pressen, i tillegg til at han har utmerket seg som en aktiv og utfordrende debattant ved mange anledninger.

Aktivisten hadde en sentral posisjon i styret i Aust-Agder distrikt av DNT i nesten femten år, og var også i mer enn ti år leder av Aust-Agder fylkesfråhaldsråd som er et fellesorgan for avholdsorganisasjonene i fylket. Sentralt har også Kvifte gjort seg gjeldende, og har vist særlig interesse for eiendomsarbeid i organisasjonen.

Kviftes lederegenskaper beskrives med ord som «i særklasse», «klok», «målrettet», «engasjert», «punktlig» og «ryddig». En verdig mottaker av Klostermedaljen.

No Comments Yet

Leave a Reply