fbpx

Telegrammet

Antall deltakere: mange

Deltakerne setter seg i en ring, enten på stoler eller på gulvet.  Man holder hverandre i hendene, og hendene skal holdes synlige under hele leken.
En person skal sitte inne i ringen.

Leder bestemmer at en av de som sitter i ringen skal sende et telegram. Han eller hun velger selv hvem han/hun vil sende telegrammet til – og sier navnet på mottakeren høyt før telegrammet sendes.

Telegrammet blir fraktet ved at man gir et trykk i hånda til sidemannen, enten til høyre eller venstre. Denne skal gi et trykk til nestemann osv. inntil mottakeren har fått telegrammet.

Den som er avsender av telegrammet skal si “telegrammet sendt” med en gang han/hun har gitt telegrammet (trykket) ifra seg.
Mottakeren skal si “telegrammet mottatt” når han/hun har fått telegrammet (trykket).

For de som sender telegrammet (trykket) er det om å gjøre det så usynlig som mulig, slik at han/hun som sitter i midten ikke oppdager hvor telegrammet er.

Hvis personen i midten oppdager trykkingen, skal han/hun som ble oppdaget inn i ringen.