fbpx

Svenskene øker alkoholavgiften

Den svenske regjeringen vil øke ølavgiften med 13 prosent fra neste år, samtidig som de foreslår en kraftig avgiftsøkning på tobakksprodukter og snus.
– Det vil gjøre det lettere for Norge å øke våre alkoholavgifter, sier Anne-Karin Kolstad, og viser til at særavgiftsutvalget tidligere i sommer foreslo at norske alkoholavgifter burde økes med 10 prosent.

Regjeringens skriver i sitt budsjettforslag at en avgiftsøkning på alkohol og tobakk er nødvendig for å redusere helseproblemene, og for å få flere i arbeid. Den foreslåtte skatteøkningen er på 1 krone og 63 øre for en liter pils med 4,75 % alkoholinnhold. Regjerningen ser seg også nødt til foreta en mindre reduksjon av vinavgiften for at den skal harmoniosere med ølavgiften. EU har krevd at øl og vin ikke skal forskjellsbehandles med hensyn til avgiftsnivå. Det betyr at en flaske vin blir 42 øre billigere fra nyttår.

– Vi synes det er gledelig at svenskene totalt sett øker alkoholavgiftene. Dette følger opp det gode initiativet fra Finland, hvor alkoholavgiftene økes med 10- 15 prosent fra neste år, sier Kolstad. Hun synes det er svært gledelig at to nordiske regjeringer, ledet av Høyrepartier, går inn for å øke alkoholavgiftene. – Erfaringene med for billig alkohol har nok blitt for dyrekjøpte. Ikke bare har det rammet enkeltmennesker og deres pårørende hardt, men også truet produktiviteten i arbeidslivet, sier Kolstad.

Andre tall fra det svenske statsbudsjettet:
–          Avgiften på en pakke sigaretter øker med 1 krone og 36 øre
–          Avgiften på en pakke 40 gr rulletobakk økes med 26 kroner og 55 øre
–          Avgiften på 50 gr boks snus økes med 5 kroner og 11 øre

Alle tallene er i norske kroner, omregnet med dagens valutakurs.  

No Comments Yet

Leave a Reply