fbpx

Studie om sykling og alkohol

Mange ser fordelene med sykkelen som et transportmiddel for reise når de er moderat påvirket av alkohol. Sykling med alkohol i kroppen ser ut til å være sosialt akseptert, selv om intervjuerne understreker en rekke ulemper. Dette fremgår av en VTI-studie som inngår i et stort forskningsprogram finansiert av Länsförsäkringar Research Fund, Sverige.
 

Selv om tidligere studier har vist at alkoholpåvirkning kan være en medvirkende faktor for sykling, er det relativt liten kunnskap om alkohol forbundet med sykling. For å få et så omfattende bilde som mulig har forskerne gjennomført en analyse av Sveriges Trafikkverkets dypstudiedata om drepte syklister, i kombinasjon med en intervjuundersøkelse
Analysen inkluderte 236 syklister som døde i 2006 - 2015. Av disse hadde 27 alkohol i blodet, 156 
hadde ikke alkohol i blodet og for de resterende 53 syklistene var utbredelsen av alkohol ukjent. 
"Syklistene med alkohol i blodet var oftere menn og litt yngre enn de alkoholfrie syklistene", sier forsker Åsa Forsman ved VTI.

I tilfelle av enkeltulykker oppstod alkoholinduserte syklister hovedsakelig om natten. I mange av kollisjonsulykkene som skjedde i mørket mangler også syklistene lys. 

Les mer om studien her:
VTI rapport 945: Alkohol og sykling, en tverrfaglig studie.