fbpx

Studenter som drikker bare litt – eller av og til

Noen ganger er ikke det vanskeligste å være hundre prosent alkoholfri, men det å drikke bare litt alkohol, eller bare drikke av og til. Studenter som aldri drikker alkohol, kan bli lei av å redegjøre for valget sitt. Siden de fleste nordmenn drikker alkohol – i hvert fall iblant – oppfattes det som annerledes og spesielt å avstå. Men til slutt blir omgivelsene vant til at man ikke drikker. Men hvordan er det for dem som bare gjør det av og til?

Det å takke nei til alkohol går som regel fint

Fadderukene har rykte på seg for å være spesielt alkoholtunge. Men heldigvis ser vi at det som regel går fint å takke nei til alkohol under fadderuken; det blir oftere positivt mottatt enn negativt. I en undersøkelse Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil og Juvente i september 2021 (med 1093 respondenter i alderen 18-30) oppga 0 prosent av dem som hadde avstått fra alkohol under fadderuken at det ble tatt svært negativt imot (52 prosent opplevde at det ble tatt nøytralt imot, 13 prosent opplevde en ganske positiv mottakelse og 6 prosent var så heldige at det ble tatt svært positivt imot. 17 prosent opplevde ikke at det ble lagt merke til.)

Uvant å si nei

Når vi ikke er vant til et miljø hvor det drikkes mye alkohol, kan det være vi er usikre på hvordan vi skal takke nei når vi ønsker. Mennesker som aldri drikker alkohol blir vant til å takke nei, og lærer seg etter hvert å manøvrere i forventningene. Men om vi bare ønsker å si nei en gang iblant, kan det være at vi føler oss usikre. Kanskje drakk vi alkohol i går og ønsker ta en alkoholfri dag i dag – fordi vi skal trene – eller fordi vi ønsker å holde totalinntaket lavt. Mens noen vil tolke det at vi drakk i går som at da vil vi sikkert drikke i dag også.

Er man derimot avholds, tar spørsmålene fort slutt. Folk blir etter hvert vant til at vi ikke drikker. Men for studenter som drikker av og til, kan det bli gjentatte situasjoner med spørsmål. I stedet for «hvorfor drikker du ikke alkohol?» blir spørsmålet «hvorfor drikker du ikke alkohol i dag?». Neste gang man sier nei, dukker spørsmålet opp igjen. Akkurat som for mennesker som aldri drikker alkohol, kan svaret på det spørsmålet være godt, men også veldig personlig. Omgivelsene kan gjøre det lettere ved å ikke avkreve en grunn.

Har norsk studentliv et alkoholproblem? Denne teksten bygger i stor grad på foredrag jeg holdt i 2021 og 2022.

Mange etterlyser mindre alkoholfokus

I virkeligheten er det mange som etterlyser mindre alkoholfokus. Ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2022, synes 49 prosent av studentene at det drikkes for mye i studentmiljøet, og 61 prosent etterlyser flere alkoholfrie tilbud. Disse tallene var høye også i 2018 og 2014 (undersøkelsen utføres normalt med fire års mellomrom.) Noe av drikkingen du ser, skjer uten at folk egentlig vil! I undersøkelsen Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil og Juvente i 2021, oppga 29 prosent å ha drukket alkohol i sosiale sammenhenger uten egentlig å ha lyst.

Denne undersøkelsen finner du her:

Ungdom debuterer senere med alkohol

Mellom 2014 og 2018 gikk alkoholbruken blant studenter noe opp, ifølge SHoT-undersøkelsen, og i 2018 hadde hele 44 prosent av studentene et risikofylt eller skadelig alkoholbruk. De som deltar mest under fadderuken, har også det høyeste alkoholkonsumet senere i studieløpet. Da SHoT-undersøkelsen ble utført i 2021 for å sjekke hvordan det stod til med studentene under koronapandemien, hadde alkoholbruken gått ned, “bare” 33 prosent av studentene hadde et risikofylt eller skadelig alkoholbruk, og 10 prosent av studentene oppga at de aldri drikker alkohol. Noe av dette skyldtes nok at koronatiltakene på den tiden begrenset sosial kontakt og tilgangen på alkohol, for i 2022 var det plutselig 41 prosent som hadde risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Men blant unge generelt er det endringer med henhold til alkohol. Ungdom debuterer senere med alkohol nå enn før, og drikker også sjeldnere.

Du kan hjelpe andre

Det kan oppleves tøft å stikke seg ut, men da er det viktig å huske at hovedregelen er at det blir tatt greit imot å si nei til alkohol. Det er mange gode grunner til å drikke mindre alkohol, og du vet selv hvorfor du velger det du gjør. Om du deler det med andre eller ikke, er opp til deg selv, men å minne deg selv på hvorfor du ønsker det du ønsker, kan gjøre at du føler deg tryggere i situasjonen. Kanskje er det flere som ønsker å stå over alkoholen, og ditt valg gjør det lettere også for dem.


Dette er basert på foredrag holdt av Bo-Nicolai Gjerpen Hansen på Sammen-seminaret 4. mai 2021 og 3. mai 2022. Videoer av foredragene finnes på Youtube-kanalen Edru Livsstil under spillelisten «Sammen».