fbpx

Inkluderende studentliv

Hele 62 % av norske studenter ønsker seg flere alkoholfrie tilbud og over halvparten synes det drikkes for mye i studiesammenheng. 33 prosent av studentene utviser et risikofylt eller skadelig alkoholbruk. Nesten 3 av 10 unge opplever at det er vanskelig å si nei til alkohol og 1 av 5 unge takker heller ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker. 19 prosent unnlater å gå på studentarrangementer på grunn av for høyt alkoholfokus.

En dansk undersøkelse fra 2017 viser at studenter som enten drikker mye eller ingen alkohol, har størst sjanse for å droppe ut av studiene. Vårt løsningsforslag er selvsagt ikke at alle bør begynne å drikke moderat, men at det å delta alkoholfritt i alle sosiale sammenhenger skal alminneliggjøres.

Som med de fleste andre produkter du forbruker, påvirkes forbruket ditt av produktet alkohol av menneskene rundt deg. Jo mer de du omgir deg med drikker, desto mer drikker du. Antakelig er det nokså uproblematisk for deg, men i det samme rommet, på den samme festen, på den samme helgeturen kan det godt være noen som allerede har et farlig drikkemønster, og han eller hun vil også kunne få økt alkoholinntak på grunn av omgivelsene. Noen kan også føle seg presset av omgivelsene til å drikke mer alkohol enn de har lyst til.

Drikkepress oppstår når man føler seg presset av omgivelsene til å drikke alkohol. Det kan skje gjennom direkte oppfordringer til å drikke, men det kan også skje gjennom tause forventninger og antagelser om at alle drikker alkohol. Kanskje sendes det ølbokser til alle rundt bordet, uten spørsmål. Kanskje uttrykker gruppelederen at nå skal vi drikke, uten å åpne for at noen kanskje ikke føler seg inkludert i «vi»-et. Mange slike hendelser kan bygge opp et inntrykk av at man må drikke for å være innafor.

Mennesker er sosiale vesen som trenger aksept og tilhørighet. Utestenging og avvisning fremstår veldig skremmende. Når vi sitter igjen med inntrykket av at tilhørighet fordrer en bestemt praksis, kan vi bli fristet til å følge praksisen selv om vi egentlig ikke vil. Vi må balansere to viktige hensyn: hensynet til egne prinsipper og ønsket om å høre til. Om vi må ofre ett av dem, vil det gå på bekostning av trivsel. På kort sikt kan det bidra til sosial harmoni å ofre egne prinsipper, men på lang sikt skaper det usikkerhet fordi vi mister oss selv, og blir usikre på om vi egentlig hører til. Dette er usunt for selvtilliten. De opprinnelige grunnene til at vi ikke ønsket å drikke, kommer da i tillegg. Derfor kan drikkepress, og ettergivenhet for det, gjøre stor skade.

Hele 49 prosent av unge i alderen 18-30 år har drukket alkohol uten egentlig å ha lyst, ifølge en undersøkelse Respons Analyse utførte for DNT – Edru Livsstil i 2020. Dette gjaldt hele 56 prosent av dem som oppga å være studenter på tidspunktet undersøkelsen ble utført.

Denne høsten kjører DNT – Edru Livsstil en kampanje på flere av landets universiteter og høgskoler, som vi håper skal gjøre det lettere å delta alkoholfritt i studentmiljøene. Det være seg for en kveld, en helg, eller hele studietiden igjennom. Midler er tildelt gjennom kampanjen «Sammen», som er arvtager og videreutvikling av prosjektet “Sammen uten”. Prosjektet får støtte fra SAFF, Stiftelsen Ansvar För Framtiden.

Hva kan DU gjøre?

  1. Du kan invitere folk med på fest selv om du vet at de ikke har tenkt til å drikke alkohol.
  2. Du kan la være å spørre om hvorfor noen ikke vil drikke
  3. Du kan selv drikke mindre enn du hadde tenkt

Slik kan du bidra til å inkludere studenter som ellers kanskje – frivillig eller ufrivillig – ville ha falt utenfor. Det at han, hun, hen eller de deltar uten å drikke alkohol, vil igjen kunne påvirke de andres alkoholinntak. Deriblant studenten som allerede har utviklet et risikofylt drikkemønster. Og hvem vet? Kanskje er det noen på festen som egentlig ikke hadde tenkt å drikke i kveld, og som bare trenger én alkoholfri makker for å tørre å ta det valget?

Tre enkle tiltak som gir et inkluderende studentliv!

Ønsker du flere tips og råd, kan du sjekke ut prosjektets Youtube-spilleliste. Her har vi samlet noen foredrag, samt korte videoer om prosjektet, hva drikkepress er, og hva du kan gjøre om du synes det er vanskelig å si nei til alkohol.

Lykke til med livet som student!

Kildeliste:

Knapstad M, Heradstveit O, Sivertsen B. «Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse». 2018: https://shotstorage.blob.core.windows.net/shotcontainer/SHOT2018.pdf

Backe-Hansen, Hanne. 2020. «Drikkepress og alkoholvaner». På Blå Kors: https://www.blakors.no/fagside/drikkepress-og-alkoholvaner/

Danmarks Evalueringsintitut (EVA). 2017. «Lang og social studiestart forebygger frafald». På eva.dk: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/lang-social-studiestart-forebygger-frafald

Huseby, Tormod. 2016. «Hvorfor gjør det så vondt å bli avvist?». På psykologisk.no: https://psykologisk.no/2016/03/hvorfor-er-vi-redd-for-a-vaere-oss-selv/