fbpx

Stort flertall for ansvarlig alkoholpolitikk

Vinmonopol-ordningen, alkoholreklameforbudet og 20-års aldergrense for å kjøpe sprit bør bestå, mener et flertall av befolkningen.

1118494176_92f79dd78d_z
80 % ønsker å beholde dagens Vinmonopol-ordning. Foto: Seansie / Flickr.com

Det kommer fram i en undersøkelse som Sentio Research har gjort på oppdrag fra Actis. Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at:

  • 80 % er enige i at dagens Vinmonopol-ordning bør bestå.
  • 82 % ønsker å beholde alkoholreklameforbudet.
  • 87 % vil beholde 20-årsgrensen for sprit.

– Tallene viser at en oppmyking av alkoholpolitikken, slik FrP tar til orde for i sitt programforslag, ikke har støtte i befolkningen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis til Vårt Land.

I FrPs nye forslag til program, som ble lansert i september, går partiet inn for å senke aldersgrensen på sprit til 18 år. De vil også gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig, blant annet ved å oppheve monopolet på alkoholholdige drikker og fjerne reguleringen av åpnings- og skjenketider, samt redusere avgiftene på alkohol og tobakksvarer.

I undersøkelsen til Actis kommer det også fram at 71 % ønsker å beholde dagens maksimale skjenketider for alkohol på utesteder, og 58 % er enige i at dagens salgstider for alkohol i butikk bør beholdes som de er. Av de 22 prosentene som er uenige, mener hver sjette person at tidene bør strammes inn, mens halvparten ønsker å utvide dem.

Gerhardsen mener resultatene fra undersøkelsen tyder på at befolkningen har forståelse av alkohol som et samfunnsproblem.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har også de siste årene sett en klart økende oppslutning om den restriktive, norske alkoholpolitikken.

 

Kilder:
Actis
Vårt Land