fbpx

Spørreundersøkelse om drikkepress og studiestart

Et viktig tema: Noen faller utenfor

Respons Analyse har nettopp utført en viktig spørreundersøkelse for Edru Livsstil om unge voksne og alkohol, drikkepress og sosial inkludering. Vi har også fått råd fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med undersøkelsen.

Mange av funnene var oppsiktsvekkende. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med vår kampanje, “Sammen Uten”, som retter seg mot studiestart og fadderukene. Det sterke alkoholfokuset som ofte finnes i studiesammenheng kan ekskludere mange. En rekke av funnene i undersøkelsen bekrefter langt på vei dette.

Slik ser plakaten for “Sammen Uten” 2020 ut
Om undersøkelsen

Undersøkelsen hadde 1178 respondenter i aldersgruppen 18-30 år. Vi stilte 17 spørsmål, og mange av disse henger sammen slik at vi kan se mer komplekse sammenhenger. Vi har vært veldig interesserte i å undersøke hvilket forhold unge har til alkohol, men også om hvordan kulturen kan bli mer inkluderende. Spesielt opptatt er vi av studenter og studiestart. Hele 62 prosent av dem som har svart på undersøkelsen er enten studenter nå, eller har vært det tidligere. Vi kommer til å dele funn fra undersøkelsen i tiden fremover. Det er veldig mye data, og det er veldig mye spennende. I denne teksten går vi bare inn på en liten brøkdel.

Drikkepress

Det er spesielt viktig for oss å ta opp drikkepress. Kampanjen vår, “Sammen Uten” fokuserer på dette. Drikkepress er når omgivelsene presser noen til å drikke. Mange tenker nok på dette som at noen direkte maser, eller krever at andre skal drikke, men det er nok heller sjeldent at det foregår på denne måten. Derfor er det kanskje mange som ikke kjenner seg igjen i begrepet. Drikkepress kan imidlertid også være mer subtilt, gjennom at omgivelsene forventer at alle drikker – uten å si det direkte. For eksempel kan vi forestille oss at noen sier; “nå skal vi gå og drikke, dere”, uten å ha spurt først om alle synes dette er en god idé. Det tas som en selvfølge at alle synes dette er stas. For noen kan det være veldig skummelt å sette foten ned og si at man egentlig ikke har lyst. Og selv om man ikke drikker alkohol, men velger noe alkoholfritt, kan man fort føle seg utenfor hvis det er lagt opp til at treffet skal handle om alkohol. Det er viktig at alkoholen ikke blir presentert som hovedaktiviteten.

Halvparten har drukket alkohol uten å ville det

I undersøkelsen Respons Analyse har utført, svarer hele 49 prosent av unge mellom 18 og 30 år at de har drukket alkohol uten å ha lyst. Dette er omtrent halvparten. Men for noen grupper er det spesielt vanskelig. Noen kan være mer utsatt for drikkepress enn andre.

Det ble også stilt spørsmål om “Hvor ofte føler du på angst/engstelse i sosiale sammenhenger – uavhengig om det er med eller uten alkohol?”. Dessverre sliter mange med dette. 4 prosent svarer “alltid”, 13 prosent svarer “ofte” og 31 prosent svarer “av og til”.

Undersøkelsen viser at de som alltid eller ofte føler angst i sosiale sammenhenger, har større sannsynlighet for å si ja til alkohol når de egentlig ikke vil. Blant de som alltid føler angst i sosiale sammenhenger har hele 63 prosent drukket alkohol når de ikke hadde lyst. Blant de som ofte føler på angst i sosiale sammenhenger, hadde 55 prosent drukket alkohol når de egentlig ikke hadde lyst. Dette er en spesielt sårbar gruppe, som vi vet fra annen forskning at er utsatt for alkoholbrukslidelser. Vi kommer til å ha mer fokus på alkohol og psykisk helse fremover.

Veien videre

Vi kommer til å dele flere funn fra undersøkelsen fremover. I mellomtiden fortsetter vi vår kampanje, “Sammen Uten”. Vil du hjelpe til å sette fokus på denne viktige problemstillingen? Del gjerne innleggene våre i sosiale medier og delta i diskusjonene som pågår for tiden rundt fadderuke, alkohol og studiestart. Vil du bidra til et mer inkluderende studentliv, mindre drikkepress og en mer aksepterende ungdomskultur? Spør, vær åpen og ikke anta at alle er som deg selv. Spør, vær åpen og gi rom for ulikhet. Les gjerne vår artikkel om inkluderende studentliv.