fbpx

Spør mer! Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Hva ville du ønsket at folk spurte deg om? Hva lurer du på ved andre? Hva skulle du gjerne spurt om, som du ikke helt tør? 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Temaet i år er «Spør mer». Åpne spørsmål knytter kontakt. Gjennom å stille spørsmål lærer vi mer om hverandre, og det føles godt at noen er nysgjerrige på oss. 

Åpenhet og synlighet

Mennesker er sosiale dyr, og de fleste føler et behov for å være en del av et større hele. Om vi forblir usynlige, føler vi at vi forsvinner litt, og veien til ensomhet kan være kort. Tilknytning oppstår når vi åpner oss for hverandre, og dypere relasjoner blir tilgjengelig når vi godtar dem vi møter. Motsatt er det et hinder når vi antar at andre mennesker er like oss selv, og at det ikke er noe å oppdage i den andre. 

Mange i dag sliter med ulike psykiske problemer. Ofte vil mennesker som sliter psykisk, føle seg usett. Selve helseproblemet er usynlig, og for å få utfordringene anerkjent, er man avhengig av at man forteller hvordan man har det, og at man blir trodd på sin historie.

Virkeligheten oppleves ulikt av ulike mennesker

Virkeligheten oppleves ulikt av ulike mennesker. La oss tenke oss to personer: Karl og Kari er på den samme festen. Kari koser seg og har en fantastisk kveld. Karl gleder seg hele kvelden til å komme hjem etterpå. Karl tenker gjennom alt han sier, før han åpner munnen, og forsøker finne de rette ordene. Hvis han sier noe feil, kan de andre kommentere det, og kanskje le av ham. Skjer dette, kommer han til å bli så flau at han aldri kommer til å våge og se de andre igjen. Det har skjedd før. Han er usikker på om det egentlig er noe poeng i å møte andre, men noe i ham gjør at han forsøker. Kanskje det blir lettere en gang. Ingen kan se at Karl tenker disse tankene, og ingen vet at han har tenkt dem hundre ganger før. Dette gjør at festen oppleves nesten som en prøve, som en psykisk krevende eksamen, ikke avslapning eller fritid.

Vi vet ikke hvordan verden oppleves for en annen

Mennesker med sosial angstlidelse kan noen ganger bli oppfattet som arrogante, fordi de ofte ikke tar kontakt, eller fordi det er lett å vende blikket innover og tenke over hva man skal si, hvordan man skal si det og hva de andre egentlig mener. Ting virker ofte annerledes utad, enn hvordan det oppleves innad. Det gjelder kanskje for alle psykiske lidelser, men kanskje også for det å være menneske som sådan. Hvordan det egentlig henger sammen, forblir hemmelig til det er sagt. Poenget er at vi aldri helt vet hvordan verden oppleves for en annen, men vi kan forsøke å forstå så mye som mulig. 

Kjent er første strofe i Halldis Moren Vesaas’ dikt, “Ord over grind”:

“Du går fram til mi inste grind, og eg går óg fram til di. Innafor den er kvar av oss einsam og det ska vi alltid bli”

Sosial usikkerhet og alkohol

Mange er sosialt usikre uten å ha en diagnose, eller at det er alvorlig nok til å være diagnostiserbart. Alkohol dukker ofte opp i sosiale settinger, og mange mener at det gjør at samtalene flyter lettere.

DNT – Edru Livsstil kjører nå kampanjen Sober October hvor vi oppfordrer folk til å ta en alkoholfri måned. Foruten en hel rekke fysiske helsekonsekvenser av å drikke alkohol – spesielt når det blir mye – er formålet at folk skal bli kjent med seg selv og andre uten at alkohol er med i bildet.

Alkohol kan for noen også være et sosialt hinder. Det kan være om man ikke drikker alkohol generelt, eller om man ikke ønsker å gjøre det i den spesifikke settingen. Kanskje spesielt om man er sosialt usikker, kan det føles ubehagelig å bli oppfordret til å drikke når man ikke vil. Drikkepress er også indirekte, gjennom antagelser om at alle drikker alkohol. Men ikke minst er det å bruke alkohol som sosialt glidemiddel skummelt all den tid det ikke løser noe grunnleggende, og man fort vil fortsette vanen frem til man finner en permanent trygghet i seg selv. Sosial angstlidelse øker for eksempel risikoen for alkoholmisbruk.

DNT – Edru Livsstil ønsker at det skal være helt selvfølgelig og uproblematisk å si nei til alkohol i sosiale settinger, og at det ikke antas at alle har samme forhold til alkohol som en selv. 

Konkurranse

Spør mer, anta mindre. DNT – Edru Livsstil kjører nå konkurranse i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Hvis du kunne stilt et spørsmål til en person i verden, hva hadde det vært? Sjekk ut kampanjen Sober October Norway på Facebook, og svar oss der. Du blir da med i trekningen av et gavekort på 400 kroner. Vinneren trekkes 14. oktober.

Lese mer om dette?

Sjekk gjerne ut prosjektleder i “Eldre, alkohol og ensomhet”, Helga Bognøs artikkel Bryt tausheten om eldres psykiske helse i anledning Verdensdagen.