fbpx

Signer for en SOBER OCTOBER!

Drikk mindre – opplev mer!
Gjennom kampanjen Sober October stiller vi spørsmål om alkoholnormen. Vi ønsker å utfordre folk til å reflektere over eget og samfunnets forhold til alkohol gjennom en hvit måned. I løpet av oktober utfordrer vi deg derfor til å drikke mindre, eller enda bedre til å ikke drikke – og oppdage mer!

Om Sober October
Et av de største problemene med alkohol er at det er så dypt innebygd i folks hverdagsliv. Å gi opp alkohol en hel måned er for enkelte så vanskelig at det har blitt en av de monumentale utfordringene folk tar på seg, på lik linje med å løpe en maraton eller hoppe i fallskjerm. I fjor deltok rundt 75 000 briter i «gosober» i Storbritannia. Tusener av svensker, kanadiere og australiere har også kastet seg på kampanjen. Nå er turen kommet til å promotere Sober October også i Norge.

Sober October er en kampanje som har slått an i både Storbritannia, Canada, Australia og Sverige de siste årene. Målet er å få folk til å avstå fra alkohol fra klokka runder midnatt 30. september til oktober går over i november, altså oktober måned.

Hvorfor «hvit måned»?

Alkoholbruk foregår vanligvis i sosiale sammenhenger hvor vi kopierer hverandres drikkemønstre. Drikkevaner har med andre ord en kollektiv karakter. Alkoholen kan på en side gi rolletilhørighet og posisjon, samt en følelse av frihet og spenning. På den annen side kan alkoholen være tegn på ensomhet, mangel på kontakt, usikkerhet eller relasjonelle problemer. På det personlige plan er det å søke trygghet, trøst og lindring i alkoholen en måte å regulere følelser på. Det å føle ensomhet forbindes av mange med skam og skyld og blir et tabutema. Mangel på sosialt nettverk kan fort føre til at mange ”dilter med” i alkoholkulturen uten å reflektere over det eller uten å ville det.

Gjør som mange andre – velg en hvit måned!

DNT – Edru Livsstil er opptatt å få fram at det må være sosialt akseptert å ikke drikke, eller like akseptert å velge alkoholfritt som alkoholholdige varer.

Skal vi gjøre noe med risikoatferd knyttet til alkohol må vi også ha en diskusjon om den rollen alkohol har i samfunnet, hvordan denne er med på å skape forventninger til det å drikke, og hvordan det drikkes.

En undersøkelse som det svenske Systembolaget har gjort blant unge voksne svensker viser at det kan være et potensial for mindre drikking om de riktige virkemidlene settes sinn.
Her sa bl.a. 26 % av kvinnene og 20 % av mennene at det har hendt at de har drukket alkohol når de ikke hadde tenkt å gjøre det for å slippe å bli satt spørsmål ved.
Halvparten av kvinnene og hver tredje mann sier at det ville være enklere å avstå fra alkohol om det fantes et godt utvalg av alkoholfrie drikker på festen eller når man er ute. Og 22 % av mennene og 16 % av kvinnene opplever at det ofte eller alltid er slitsomt å være på fest eller ute uten å drikke.

Samfunnet generelt, og særlig arbeidsliv framholder alkoholen som ramme, markør og symbol for å skape stemning, stil og sted. Dette er trolig et resultat både av gjeldende kultur i samfunnet generelt og av mangel på erfaring for hvordan en kan skape godt samvær uten alkohol.

Stor helsegevinst
Å redusere ens alkoholinntak en hel måned kan ha helsegevinst for mennesker med stort alkoholinntak. Hovedmålet med Sober October er likevel ikke dette. Målet er å hjelpe folk flest til å si nei, og sette spørsmålstegn ved hvorfor vi drikker uten å ha lyst til det, men likevel gjør det fordi det er automatisk oppførsel. Ved å gjennomføre en hvit måned, får en sett potensialet i det som ligger i en sunnere livsstil. Å kutte ned på eller helt kutte ut alkoholen en hel måned kan ha flere positive effekter og gi god gevinst.

Noen av fordelene er:

1. Bedre vaner:
Man blir mer bevisst på eget alkoholbruk når det gjelder når og hvorfor man velger å drikke. En «hvit måned» gir en god mulighet til å reflektere over egne vaner.

2. Vektnedgang:
En flaske vin inneholder 500–600 kalorier. En halvliter pils om lag 200 kalorier. En «hvit måned» gir med stor sannsynlighet vektreduksjon.

3. Trening:
Svekket reaksjons- og konsentrasjonsevne, høyere hvilepuls, dårligere balanse og koordinasjon er noen av de negative effekter man kan oppleve etter å ha drukket alkohol selv om alkoholen er ute av kroppen. Det gjør treningen mer krevende og mindre effektiv. Ved å ikke drikke unnslipper man dagen-derpå-følelsen, og sjansen for at man faktisk trener øker.

4. Bedre søvn:
Noen har en oppfatning av at alkohol gir bedre søvn, men alkohol kan virke motsatt inn på selve søvnkvaliteten. Alkoholen påvirker det stadiet av søvnen som er viktig for at man skal føle seg opplagt neste dag.

5. Bedre økonomi:
Med en «hvit måned» kan man bruke pengene man sparer på alkohol på andre ting eller noe hyggelig

6. Positive helseeffekter:
Et lavere alkoholforbruk over tid har en rekke positive helseeffekter på lang sikt. Det dreier seg om lavere risiko for å utvikle kreft, hjerte- og karsykdommer, skader på en rekke indre organer m.m. Medisinsk forskning finner også stadig flere sammenhenger mellom alkoholbruk og alvorlige sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag, demens og benskjørhet.

Selv om gevinsten er stor ved å velge en hvit måned er likevel tanken om å pålegge seg selv en alkoholfri måned i høstmørket traurig for enkelte. Men hva om en hvit måned handler om å utforske hvor bra livet kan være uten alkohol? Dette er et av hovedpunktene i folkehelsekampanjen Sober October. En tolvtedel av et år er ikke mye, men kanskje det er nok til å få noen nye perspektiv på egen alkoholbruk?

Tar du utfordringen?