fbpx

Skjenketidene strammes inn

Pendelen svinger igjen i riktig retning for skjenketidene.
Justisdepartementet jobber nå med en stortingsmelding hvor sammenhengen mellom vold og skjenketider er et hovedtema. Justisminister Knut Storberget er personlig engasjert i temaet og alle de tre regjeringspartiene legger alle opp til innstramninger i sine programforslag.

  Kommunene kan sette vilkår for salg og skjenking:
Av de 128 kommunene som benyttet seg av retten til å sette vilkår for skjenking i 2008  var det:

  • 48 som krevde ordensvakt på stedet
  • 39 som ikke tillater brennevin på uteservering
  • 37 som forutsatte godkjenning fra kommunens plan- og bygningsetat
  • 30 som hadde krav til nedre aldersgrense
  • 16 som krevde kursing av ansatte
  • 16 som krevde spiseplikt
  • 8 som krevde at mat skal utgjøre en prosentvis andel av omsetning

Her er ellers alle saklige begrunnede vilkår tillatt. Andre eksempler kan være:
Forbud mot kombinasjonen alkohol og idrett og alkohol og spill. 

Til nå har alkoholloven gitt kommunene handlefrihet innenfor rammene som setter grensene for skjenkestopp til kl 03.00 på natta. Et argument for endringene i alkoholloven i 1997 var å gi kommunene større mulighet til å føre en restriktiv alkoholpolitikk. Men det motsatte har skjedd. I 2007 hadde ca 60 prosent av kommunene utvidet salgs- og skjenketidene i forhold til lovens normaltider (For skjenking er det kl 12 for brennevin og 01 for vin og øl).
Kommunene benytter seg også sjelden av andre muligheter til å regulere alkoholforbruket, for eksempel kortere bevillingsperiode enn 4 år, tak på antall salgs- og utsalgssteder, avslag på skjenkebevilling, effektive kontroller, inndraging av skjenkebevilling etter kontroll, eller det å sette vilkår for skjenking.
Skjenkebevillingen er lett å få og lett å beholde.

– Utfordringen er at jo mer liberale skjenketidene er, desto mer vold og skader skjer. Her er forskningen samstemt. Når ikke kommunene er seg sitt ansvar bevisst er det bra våre sentrale politikere setter ned foten, sier generalsekretær i DNT, Sissel- Anny Hjelmtveit.

Politiet har sett denne utviklingen lenge og Politidirektoratet jobber nå med å samle sammen opplysninger fra politidistrikter for å dokumentere at liberale skjenketider betyr mer vold helt konkret også i Norge. Politimestrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger gikk høsten 2007 sammen om et brev til sine ordførere for å be om innskjerping i skjenketidene og alle byene unntatt Oslo har nå tatt skritt i riktig retning. Byråd Annette Wiig Bryn (Frp) uttaler at byrådet i Oslo ikke har gått inn for en slik innskrenking ”rett og slett fordi vi ikke tror på at kortere åpningstider fører til færre voldsepisoder.”  Hun lover likevel å ta det innover seg dersom man ser en dramatisk nedgang i voldskriminaliteten i byer som Bergen og Trondheim.

Nå ser det altså ut til at politikere i regjeringspartiene anser det dokumentert at det er en sammenheng mellom skjenketider og vold. Da er det nok ikke mange som vil mene at fri alkoholtilgang bør prioriteres over friheten til ikke å utsettes for vold.
Sannsynligvis endres derfor loven for hele landet og Oslo må følge pent etter.

Kilder:
Aftenposten, fredag 6. februar
Alkoholloven
Frps nettsider
Sirus rapporten: Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008 (se www.sirus.no)

Leave a Reply