fbpx

Samtidig bruk av legemidler og alkohol – et folkehelseproblem

Vi lever stadig lengre, og samtidig øker alkoholbruken i alle deler av befolkningen, særlig blant eldre. Flere eldre kombinerer alkohol og legemidler, noe som kan ha uheldige følger.

Alkohol og medikamenter påvirker hverandre

Blandingen av alkohol og legemidler, f.eks. benzobiazipiner som finnes i mange beroligende legemidler, kan bidra til å forsterke effekten av alkohol og dermed skape avhengighet. Alkohol kan også svekke effekten av legemiddelet. Når legemidler i tillegg kombineres med alkohol, øker risikoen for helseskader – hos eldre kan interaksjonen mellom alkohol og legemidler gi økt risiko for fall og skader, høyt blodtrykk, leversykdommer, blødninger i mage- og tarmsystemet. Blant kvinner er det mer blandingsbruk av alkohol og medikamenter – kvinner bruker blant annet mer beroligende medikamenter og sovemidler.

Ni av ti over 70 år bruker legemidler

Det årlige forbruket av reseptbelagte legemidler blant individer over 70 år viser at ca. 90 % får utlevert legemidler, ca. 60 % får utlevert mer enn fem ulike legemidler og ca. 20 % får utlevert mer enn ti ulike legemidler. For personer over 65 år bruker 34 % sterke smertestillende midler (opioder).

Legemiddelgrupper som kan gi uheldige reaksjoner i kombinasjon med alkohol

 • Blodfortynnende midler
 • Muskelavslappende legemidler
 • Nerveberoligende legemidler
 • Sovemidler
 • Sterke smertestillende legemidler
 • Svake smertestillende legemidler

Legemidler mot:

 • Allergi
 • Alvorlige sinnslidelser
 • Depresjon
 • Epilepsi
 • Hjertekrampe
 • Høyt blodtrykk
 • Hoste
 • Impotens
 • Infeksjonssykdommer
 • Kreft og legemidler som undertrykker immunsystemet
 • Migrene
 • Diabetes

 

Kilder:
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelstatistikk 2012:2 Reseptregisteret 2007–2011