fbpx

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep er en utfordring i alle deler av yrkes- og samfunnslivet, også i frivillig sektor. Det må frivilligheten aktivt forebygge.

– Tekst: Marit Barene

En av tre mener mindre alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner vil kunne bidra til å redusere uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidslivet. Dette viser en undersøkelse Kantar TNS foretok på vegne av vår paraplyorganisasjon Actis på forsommeren. Undersøkelsen viser at flertallet av befolkningen vil kutte ned på drikkingen i jobbsammenheng.
– Arbeidsgiverne har ikke tatt #metoo på alvor, mener Actis, og viser tilvinterens #metoo-debatt hvor alkohol, seksuell trakassering og maktrelasjoner var sentrale stikkord.

Spørreundersøkelsen viser blant annet at åtte av ti er villige til å ha begrensninger på alkoholbruken på egen arbeidsplass, og at to av tre mener arbeidsgiver bør være tilbakeholden med å servere alkohol på sosiale sammenkomster i jobbregi. Av den samme undersøkelsen går det fram at nesten hver femte kvinnelige ansatte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner.


Eneste organisasjon fra rusfeltet

Elisabeth Kristiansen har sammen med sytten andre personer innen frivilligheten, derav bare to menn, deltatt i en arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering. Arbeidet er i regi av Frivillighet Norge, og Elisabeth er stolt, men forundret over at DNT Edru Livsstil er den eneste organisasjonen fra rusfeltet som deltar i arbeidsgruppen.

– Selv om det snakkes mindre om #metoo, og pressen sjelden har store saker om dette på trykk for tiden, betyr ikke det at seksuell trakassering ikke lenger eksisterer. Den beste måten å forebygge trakassering på er å snakke om hvor grensene går, sier Elisabeth som også er landsstyremedlem i DNT Edru Livsstil.
– Alle har ansvar for at det sosiale klimaet iorganisasjoner er slik at vi kan snakke sammen om ting som er vanskelige, fortsetter den bevisste Østlendingen, og legger til at hos oss, blant våre medlemmer, skal alle vite at vi har et klima hvor mennesker som har blitt utsatt eller utsettes for noe krenkende, har tro på at de vil bli tatt på alvor.

Elisabeth gjør gjerne leserne oppmerksomme på at det er kommet en ny veileder på nettsiden http://www.ldo.no/sette-strek/.
– Denne nettsiden gir praktisk hjelp til å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom nødvendige tiltakfor bruk i bedrifter og organisasjoner. Elisabeth oppfordrer leserne på det sterkeste til å gå inn på nettsiden og gjøre seg kjent med innholdet.

 


Hva er seksuell trakassering
Likestillings- og diskrimineringsombudet beskriver seksuell trakassering som alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep. Ifølge ombudet har ansatte rett til et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering.
– Men dette gjelder ikke bare i arbeidslivet, sier Elisabeth og fortsetter – dette er like viktig og relevant i en organisasjon. Selv beskriver hun seksuell trakassering som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.