fbpx

Sammen Om Nøden i Kristiansand

Av: Wenche Bakkebråten

Etter to års drift er SON-senteret i Kristiansand en suksess. Gateprest Lande driver senteret i samarbeid med en rekke menigheter, og avholdsorganisasjoner. Mye frivillig arbeid legges ned for å bedre hverdagen til de som er hardest rammet av rusmisbruk. Kristiansand avholdslag er stolte av å kunne bidra i det viktige arbeidet.

Gateprest Olav Lande jobbet på gata med oppsøkende virksomhet i Kristiansand. Etter en tid tok han kontakt med de lokale avholdsorganisasjonene og menighetene for å starte et lavterskeltilbud til rusmisbrukerne i byen, som sårt trengte et tilbud om tak over hodet, varm mat og noen å snakke med. Senteret starta opp den 1. november 2002. Nå har SON faste åpningstider tre dager i uka, og hver dag er det 50-70 brukere innom senteret.

Kristiansand avholdslag stiller lokaler i TOTALEN til disposisjon, og sørger for rengjøring og husholdningsressurser til SON. SON-senteret i Kristiansand kalles bare «Son-senteret Totalen», på folkemunne, så lokalet vårt får mye god omtale, forteller Anne Gerd Sunde, medlem i styringsgruppa for SON Kristiansand og DNT-medlem.

Skremmende stort behov

– Vi er alle veldig stolte over det vi har klart å bygge opp i løpet av første driftsår. Det som skremmer oss er det store behovet som daglig registreres for mat, klær, hjelp til formidling av kontakt med diverse offentlige kontorer og ikke minst noen å snakke med, sier Sunde. Sunde forteller at Ulf Imenes i Grimstad legger ned en stor innsats for å skaffe mat og andre nødvendigheter til senteret.

DNT- laget er flinke til å samle inn klær og sko til rusmisbrukerne.

– Vi spør naboer og bekjente om de ikke snart skal rydde i skapet, ler Anne Gerd Sunde. Slik går avlagte klær og sko til utdeling til de som virkelig trenger det. Behovet er spesielt stort i vintermånedene. Noen har nesten ikke tøy på seg, andre er skitne, fulle av blod, spy eller avføring eller våte etter å ha ligget ute. Feltsykepleien besøker senteret annenhver uke og gir sårstell, veiledning og videreformidling til lege.

Basarer og håndarbeid

– Kristiansand avholdslag arrangerer jevnlig basarer til inntekt for SON-senteret. Vi er gode på å skaffe gevinster og samle penger til driften, sier Sunde.
Sunde har selv brukt sine kontakter og kan nå tilby brukerne malekurs og andre hobbyaktiviteter. Brukerne synes det er meningsfylt å lage noe selv, og setter stor pris på tilbudet om hobbyaktiviteter. Før jul skal vi arrangere en utstilling av bildene, med basar og opptredener, forteller Sunde til Menneskevennen.

Takknemlige brukere

– Det å jobbe så tett innpå rusmisbrukere gjør noe med oss. Mange gir uttrykk for takknemlighet for noen å snakke med, og noen man kan hilse på. Det handler om medmenneskelighet og menneskeverd. Et spesielt sterkt minne har hun fra en minnestund i fjor.
– Det var en veldig sterk opplevelse, det å komme så tett inn på problemene. Det var en enkel minnestund, med hvit duk pyntet med kors, blomster og bibel, noen sang. Samholdet, tilliten vi ble vist og takknemligheten vi mottok for at vi ønske å bruke timer av vår tid for å dele sorgen og fortvilelsen sammen med dem gjorde noe med meg, forteller Sunde.

Bryter ned myter

– For Kristiansand avholdslag har SON-arbeidet fungert som et løft. Vi får mye mer «goodwill» både fra kommunen og innbyggerne, og mange bemerker at dette er flott bruk av avholdslokalet og avholdslagets ressurser. Mange synes det er godt at vi finnes og at vi engasjerer oss i slikt arbeid. Folk har kommet bort til meg og sagt at de ikke alltid har talt godt om avholdsfolk, men at de nå har endret mening. SON-arbeidet handler ikke om å sitte på sin» høye hest» og si «nei,nei», sier Sunde, og det gjør at folk flest har fått et nytt syn på avholdslaget. At vi arbeider frivillig med rusmisbruker gjør at mytene om avholdsfolk brytes ned.

Rusreparerende forum

I Kristiansand er det opprettet et rusreparerende forum, hvor representanter for behandlingsinstitusjoner, lavterskeltiltak, avholdsorganisasjoner, bymisjonen og kommunen er representert. Sunde er Son- senterets representant i forumet, som søker å ha «fingeren på pulsen» når det gjelder russituasjonen i Kristiansand.

SON-prosjektet utvikles hele tiden, og nye etableringer er på gang. Sunde oppfordrer alle DNT-lag til å bli med i arbeidet:
– Arbeidet er givende og vi trengs. Vi får goodwill og oppmerksomhet om vår sak i gjengjeld, avslutter Anne-Gerd Sunde.

 

Vårt motto er «Den som ikke gjør noe for andre gjør intet for seg selv», sier Anne-Gerd Sunde, medlem av styringsgruppa for SON i Kristiansand.

 

Fakta om Sammen Om Nøden (SON)

Målet for prosjektet er å skape en modell for mobilisering av frivillige krefter på rusfeltet innenfor områdene lavterskel helse, omsorg og ettervern. Metoden er å opprette dag- og aktivitetssenter for tyngre misbrukere, samt utvikle samtalearenaer hvor man kan koordinere ulike former for lokale forebyggende tiltak.
Målsettingen er å
Skape et miljø der tunge rusmisbrukere, i gode lokaler, kan møte empati og forståelse for sin situasjon, uten å møte kravet om motivasjon til endring med en gang.
» Skape et miljø som vil endring, og som skaper nye holdninger hos brukeren
» Påvirke til å bearbeide sitt rusproblem og styrke selvfølelsen
» Gi, sammen med hjelpeapparatet, hjelp til å ta et steg videre

Son-prosjektet er etablert i Haugesund, Kristiansand, Grimstad, Sauda og Flekkefjord

No Comments Yet

Leave a Reply