fbpx

Ruspolitikk på ville veier!

Venstres Abid Raja kom for et par uker siden med et innspill om å legalisere cannabis i Norge. Begrunnelsen var i hovedsak de mange overdosetilfeller vi har her i landet.
I innlegget “Ruspolitikk på ville veier”, viser Kroslid, som er tidligere leder i DNT – Edru Livsstil, hvorfor det er feil å legalisere cannabis i Norge.

Vi er alle enig om at vi må føre en ruspolitikk som gjør at vi får minst mulig skade både på unge og voksne. Vi er også enig i at ethvert overdosedødsfall er ett for mye.

Men så skiller vår enighet lag. Rajas tro på legalisering. Min klare oppfatning om at dette er et dårlig eksperiment med unge og voksnes liv og helse.

Det finnes ikke entydig forskning på at legalisering og lettere tilgang på rusmidler styrt av det offentlige har noen som helst positiv virkning. Det vises til nylige gjennomførte legaliseringer i USA, Canada og Portugal. Disse eksperimentene er så nye at det ikke er mulig å lese ut av tilgjengelig materiale at det har noen positiv effekt på bruk og overdosetilfeller.

Når det gjelder USA er sammenligning med Norge ganske så irrelevant. USA er et samfunn der man har et meget høgt forbruk av rusmidler og vanedannende medikamenter. Problemet for USA er imidlertid at de ikke greier å få bukt med rusmisbruket. Som siste utveg velger å slippe opp slik at ikke fengsler og institusjoner overfylles. Canada har mye av de samme problemene. Portugals eksperiment har ikke virket lenge nok til at vi har sikre data derfra.

Lettere tilgang til rusmidler gir økt bruk, det er en udiskutabel kjensgjerning.

Et annet faktum er at det i vårt land, blant unge, er blitt en økende oppfatning av at vi har legalisert bruk av lettere narkotiske stoffer. Dette må Abid Raja og hans parti bære et stort ansvar for med sin stadig politiske polemikk om at liberalisering virker.

De senere måneders merkelige utvikling, der vårt rettsapparat synes å liberalisere vår ruspolitikk slik at en ikke lenger skal straffe bruker. Det har medført at politiet nå står rådville og ikke vet om det er rett eller galt å undersøke/ visitere personer som har på seg rusmidler. Grenser har nå blitt flytende.

Hvorfor skjer disse tingene nå? Liberaliseringer i en del land har medført at store internasjonale selskap innen blant annet tobakksindustrien nå har kastet seg på cannabis dyrking og salg. Når kampanjer mot tobakk har lykkes, så må disse selskapene finne nye markeder. Til og med verdensledende tyggegummikonsern finnes blant aktørene. Det illegale markedet fryder seg fordi omsetningen går opp og faren for å bli tatt minker. Det ville være drygt å påstå at Abid Raja er agent for cannabisindustrien, men han hjelper, med sin feilaktige politikk, å reklamere for ulovlige rusmidler.

Norsk ruspolitikk har på mange felt vært god. Vi har lavere forbruk av lovlige rusmidler og også ulovlige. Vi har imidlertid slett ikke lykkes i å hjelpe dem som av en eller annen årsak har rusproblemer. Vår rusomsorg og helsevesen er betydelig underdimensjonert og det kreves betydelige menneskelige og økonomiske ressurser for å demme opp for utfordringene.

I stedet for å legalisere, må vi styre vårt hjelpeapparat med flere psykologer, helsearbeider og kompetent politi slik at de som har rusproblem får rask og god hjelp.

Kommunene må også legge til rette for gode botilbud, slik at alle kan ha et verdig botilbud. Dagens tilbud er for å si det rett ut skammelig, med brakker og containere og lignende.

Viktigst av alt er imidlertid av vi må fortelle våre unge at det går an å leve gode liv uten rusmidler!

Rus løser ingen problem hverken av psykisk eller fysisk art.

Rus er ikke medisin til bruk som selvmedisinering. Medisin får vi hos legene. Nå er det imidlertid også for få av dem, så her er noe for helseminister å ta fatt i.

Flekkefjord 31.07.22

Sigmund Kroslid