fbpx

Rusfri dag 8. juni: Arbeidslivet i fokus

rusfridagFor å sette fokus på de mange som lider pga rus, er 8. juni Rusfri dag. Vis din solidaritet ved å være rusfri denne dagen! DNTere over hele landet markerer dagen ved gjennom ulike arrangementer, stands og ved å sette temaet på dagsorden i de fora de ferdes.

Hovedtema i år er alkohol og arbeidslivet. I Norge ser de fleste fortsatt på det som en selvfølge at man er edru på jobb. Likevel er det sånn at 40% av alkoholkonsumet skjer i arbeidsrelaterte situasjoner. Det vil si i fritiden sammen med kolleger, ved sosiale arrangement i regi av ledelsen, under arbeidsreiser, og i forbindelse med kurs, seminarer og representasjon.

Mer alkohol i jobbsammenheng

I de siste årene har det skjedd en økning i de antall og typer anledninger vi godtar alkohol, og vi har nå mer liberale holdninger til bruk av alkohol i tilknytning til arbeid. Økt reisevirksomhet, mer representasjon gjennom tettere forretningssamarbeid og en globalisering av arbeidslivet bidrar til denne utviklingen.

Om gjennomsnittlig alkoholforbruk per innbygger øker med en liter, går menns sykefravær opp med 13%. Ifølge beregninger gjort av Statens institutt for rusmiddelforskning er omlag halvparten av alt endagsfravær alkoholrelatert. Sykefravær på grunn av alkohol kostet i 2011 arbeidslivet, 4.1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til belastningen økt alkoholbruk påfører samfunnet gjennom vold, omsorgssvikt og dårligere helse.

Ødeleggende for miljøet på arbeidslplassen

DNT er i denne sammenheng mest opptatt av effekten økt alkoholbruk i jobbsammenheng har på det sosiale miljøet på jobben. Vi jobber for å fremme det gode samværet, fordi det er viktig for enkeltmennesket og for å skape et godt samfunn at alle har trygge, gode sosiale arenaer. Arbeidslivet er for mange den viktigste sosiale arenaen. Den tilbyr et daglig møte med andre voksne mennesker. Vi vet at et av de store problemene for de som faller utenfor arbeidslivet er at de får et lite sosialt nettverk.

Det er mer økonomisk lønnsomt å ha medarbeidere som trives på jobb, så de fleste bedrifter ønsker egentlig å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Mange av de nye drikkearenaene i arbeidslivet har oppstått nettopp fordi man ønsker å være mer sosiale med kolleger og arbeidsnettverk. Men alkohol gir ikke godt samvær. Alkohol fører til at mange føler seg ekskludert. Folk som av ulike grunner ikke ønsker å drikke faller utenfor det sosiale miljøet. I tillegg oppgir en av fire at de opplever at det drikkes for mye i jobbrelaterte sammenhenger. 2 av 10 har opplevd ubehagelige situasjoner fordi kolleger har vært beruset og hele 634 000 nordmenn sier at de har angret på noe de har sagt etter å ha drukket alkohol i jobbsammenheng.

Du kan bidra?

DNT jobber for det gode samværet på alle arenaer. Vi vil tilby tips og veiledning til de som ønsker å lage inkluderende og trygge møteplasser, der folk kan bli bedre kjent, knytte vennskap og ha det hyggelig sammen. Ønsker du å ta tak i alkoholsituasjonen på din arbeidsplass anbefaler vi å introdusere «Av og til prat», et digitalt verktøy for å skape bevissthet om alkohol i bedrifter og organisasjoner.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for gode samværsarenaer på jobben eller privat; ta kontakt med oss i DNT! Skal du invitere venner på middag, sitter du i julebordkomiteen eller arrangerer du festivaler og teambuildingsaktiviteter? Fortell oss hva du er interessert i, så gir vi beskjed når vi har kurs eller materiell som passer for deg.

Vil du vite mer om arbeidsliv og rusbruk: Alkohol + Arbeisliv = Sant

Tips oss, så vi kan hjelpe deg!

Vi håper også at flest mulig vil delta i markeringen av Rusfri dag 8. juni. Et viktig bidrag fra deg kan være å ta initiativ til en samtale om dette temaet med venner og bekjente, og oppfordre alle til å holde seg edru 8. juni. Har du planer om større arrangementer, stand el., gi oss gjerne beskjed, slik at vi kan gi arrangementet publisitet og ev. sende deg nyttig materiell eller bidra på andre måter.

Lik Rusfri dag på Facebook.

Leave a Reply