fbpx

RUS – skam eller nam?

Rus i en eller annen form er en viktig del av mange menneskers liv, spesielt blant studenter. Det drikkes på bortimot alle fadderarrangementer, på vors, når det er fint vær eller ved lønning. 


1 av 3 studenter føler seg presset til å drikke mer enn de er komfortable med, og studentene drikker oftere og mer hver gang enn de gjorde tidligere. Rundt 38 % av studenter i Norge har et “risikofylt” forhold til alkohol ifølge SHoT-undersøkelsen fra 2018. Men hvis du spør en student om deres forhold til alkohol vil nok de færreste anerkjenne dette som problematisk. 

Foto: Studentersamfundet

Samtidig som det er en økning av alkoholkonsumet, øker også forbruket av andre typer rusmidler, som cannabis og MDMA. Stadig flere studenter sier at de har prøvd illegale rusmidler, enten som prestasjonsfremmende eller partydop. Er dette en naturlig progresjon når vi går en mer rusliberal fremtid i møte, eller er det en usunn utvikling blant studenter og unge? Dette og flere spørsmålet debatterte panelet bestående av generalsekretær Marit Barene, debattant Anne Rokkan fra BT og kommunikasjonsrådgiver i Korus Vest Bergen, Thomas Anthun, en tirsdag formiddag i september med fullsatt sal på Bergen offentlige bibliotek medio september. Arrangementet var i regi av Studentersamfundet Bergen, og Helene Haldorsen ledet debatten.