fbpx

Risikofylt alkoholbruk på tvers av generasjoner

Er det sammenheng mellom risikofylt alkoholbruk blant ungdom og risikofylt alkoholbruk blant deres foreldre?

Det er viktig å understreke at rusbruk på tvers av generasjoner er et komplekst fenomen som krever sammensatte forklaringer og ulike teoretiske perspektiv. Men de siste årene har det vært et økende fokus på hvordan alkoholbruk påvirker omgivelsene rundt den som drikker. Det å drikke mye på en gang er imidlertid mer vanlig blant voksne enn alkoholmisbruk/avhengighet, men færre studier har undersøkt relasjonen mellom slike drikkemønstre blant voksne og ungdoms alkoholbruk. Noen studier har imidlertid funnet at ungdoms risikofylte alkoholbruk er relatert til foreldres alkoholbruk (ikke misbruk/avhengighet).

Les artikkelen av Siri Håvås Haugland som belyser dette spørsmålet her!
Artikkelen baserer seg på en oppsummering av hennes doktorgradsavhandling.

No Comments Yet

Leave a Reply