fbpx

Regjeringen og Fremskrittspartiet reduserer avgiftene på øl og vin

Når vi åpnet den første luken i adventskalenderen 1. desember fikk vi nyheten om at regjeringen og Fremskrittspartiet går inn for å redusere avgiftene på øl og vin med ti prosent i 2021. Høyre har tidligere formulert at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast, men også partiets utkast til nytt partiprogram legger opp til en omfattende liberalisering på alkoholpolitikken. Dette er selvsagt skuffende, særlig siden vi vet at pris er et effektivt virkemiddel for å redusere alkoholkonsumet. Da er ikke avgiftskutt det beste valget.

Generalsekretær Marit Barene

Norge har forpliktet seg til å redusere alkoholforbruket i befolkningen med minst 10 prosent innen 2025 sammenlignet med 2010. Hvordan tenker regjeringen og spesielt Høyre at det skal gjøres? Jeg er bekymret for retningen, og mener Høyre nå beveger seg mot økende liberalisering av alkoholpolitikken. 
Høyre vil redusere alkoholavgiftene for å redusere grensehandelen og dermed sørge for økt salg i Norge, og dermed også flere arbeidsplasser. Det er korrekt at reduserte avgifter vil gi økt salg i Norge, men  det vil også bidra til svekket folkehelse. 


I DNT – Edru Livsstils høringssvar til Høyres programkomité har vi vektlagt reaksjon på disse punktene:

  • Redusere alkoholavgiftene 
  • Øke salgstidene hos dagligvarebutikkene til kl. 23 
  • Øke salgstidene til kl. 20 på hverdager og lørdager hos Vinmonopolet 
  • Fjerne forbud mot å drikke på offentlig sted 
  • Lokalt bestemte skjenketider 

Hele høringssvaret kan leses her!

Vi vet at billigere alkohol vil føre til økt forbruk, og Folkehelseinstituttet antyder at økt alkoholkonsum vil føre til flere alkoholrelaterte dødsfall, vold, ulykker og sykefravær. Hvor er da den ansvarlige og restriktive alkoholpolitikken vi har i Norge som tar hensyn til folkehelsen? Med Høyres forslag til partiprogram og adventskalenderens nyhet brytes Norges stolte og lange tradisjon om god helsepolitikk.