fbpx

Psykisk syke mest utsatt for rusavhengighet

Blant personer med psykiske lidelser som schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse er det opptil ti ganger høyere forekomst av ruslidelser enn hos den generelle befolkningen i Norge. Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet.

narkotika

Det er unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse som er mest utsatt, og det er i hovedsak snakk om illegale rusmidler. Alkoholrelaterte lidelser viste seg å øke med alderen blant menn med bipolar lidelse.

Studien, som ble publisert i fjor, er den første av sitt slag i Norge, og omfatter alle pasienter født mellom 1950 og 1989 som var registrert med schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse minst to ganger i Norsk pasientregister i perioden 2009 – 2013. Rundt 9000 personer av disse hadde schizofreni, 15 000 bipolar lidelse og 87 000 alvorlig depressiv lidelse.

Studiens funn

Ifølge tall fra Folkehelserapporten 2014 får mellom ti og 20 prosent av befolkningen en ruslidelse i løpet av livet. Til sammenligning viser forskernes funn fra den nyere studien at blant pasienter med schizofreni hadde 25 prosent også en ruslidelse – ca. fem prosent relatert til alkohol, 15 prosent annen rus og fem prosent begge deler.

Blant pasienter med bipolar lidelse hadde 20 prosent også en ruslidelse, og for dem med alvorlig depressiv lidelse var tallet på ti prosent.

I tillegg til psykisk sykdom er arv og miljø er også viktige risikofaktorer når det gjelder ruslidelser. Det er generelt flere menn enn kvinner som sliter, men kjønnsforskjellene ser ut til å minke.

Les mer og se hele studien her.


Fakta:

  • Ruslidelser vil si skadelig bruk eller avhengighet av alkohol eller andre rusmidler
  • Kombinasjonen av ruslidelser og psykisk sykdom har fått forkortelsen ROP-lidelser, og de påvirker hverandre gjensidig.
  • Mellom 30 og 50 prosent av befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.
  • Mellom 10 og 20 prosent vil få en ruslidelse.