fbpx

Ny prosjektleder for “Eldre, alkohol og ensomhet”

Helga Bognø er ny prosjektleder for “Eldre, alkohol g ensomhet”. Prosjektet er startet takket være tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, og er et nytt satsingsområde for organisasjonen.

Helga Bognø

Helga Bognø startet sin yrkeskarriere som sykepleier og ble etter hvert jordmor.
Gjennom en lang jobbkarriere har hun blant annet deltatt innen medisinsk
forskning som prosjektmedarbeider, samt jobbet som leder i offentlig og privat virksomhet i noen titalls år, hun har hatt og har flere ulike styreverv, har vært tillitsvalgt i ulike organisasjoner og har drevet sitt eget firma, kunnskap og erfaringer som hun nå tar med seg inn i prosjektlederstillingen i DNT – Edru Livsstil.

– Min oppstart i prosjektet hadde jeg 1. september i år, så inntil videre er selve prosjektet ferskt for min del, men kontaktene og nettverkene som jeg inntil nå har fått gleden av å bygge opp viser at dette prosjektet definitivt har sin leverett, sier Helga i intervju med medlemsbladet, og legger til at hun opplever at interessen og ønsket om å bidra er stort.

– Så langt er det mange som har bestilt innlegg og foredrag om prosjektet og som ønsker å sette dette viktige tema på dagordenen.

Helga er gjerne åpen for henvendelser fra flere som skulle ønske det samme.

Prosjektet er viktig i samfunnsdebatten
En av hovedutfordringene det norske samfunnet står overfor er en økende eldre befolkning. Etter hvert har alkohol i større grad fått status som et sosialt bærende element i mange miljøer, også blant en voksende gruppe eldre.
Vi har kunnskap om at alkoholbruken blant eldre stiger, og selv om den norske befolkning har et lavt forbruk sammenlignet med de fleste land i Europa, har det likevel vært en markant økning i Norge de siste 20 årene. Flere helseundersøkelser viser dette. Og særlig kvinnenes inntak har økt mest.

Om prosjektet
Forskerne i NorLag fant at det ikke var en sammenheng mellom drikkevaner og pensjonering. Høyt alkoholforbruk ser derimot ut til å være knyttet til flere
faktorer som preger det moderne livet: Befolkningen har høyere utdanning, bedre
økonomi, flere bor alene, flere bor i byer og tettsteder, individualistiske verdier er mer
utbredt, kvinner og menn er mer likestilt.
Eldre selv begrunner drikking slik: det er sosialt, gir nytelse, det er godt for helsen å drikke et glass vin eller to, en sover bedre og bruker mindre sovemedisin, stress reduseres og behovet for beroligende midler blir mindre.
De tre sistnevnte argumentene for å drikke har ikke hold i den medisinske forskningslitteraturen.

Det er en klar sammenheng mellom ensomhet og helse, dette viser flere undersøkelser. Og mennesker med problematisk drikkeadferd scorer høyt på angst og depresjon, og de
har lavere selvopplevd helse (Støver et.al 2012).
– Fokusområdene for dette prosjektet er derfor viktige og vesentlige sett i et folkehelseperspektiv, og jeg vil sende ut enda mer og oppdatert informasjon ettersom prosjektet finner sin form, avslutter vår nye prosjektleder.

 

Seniordagen er 1.oktober!

Hvis det skjer noe for de eldre der du bor, oppdater oss gjerne, så legger vi det ut på våre sosiale medier, på nettsiden m.m.