fbpx

Politikere kobler vold og sjenkepolitikk

For å hjelpe de folkevalgte med å kartlegge fakta rundt dette deltok bl.a. Barnevernsvakta, Legevakten, Uteseksjonen, Natteravnene og Politiet på møtet.
– Politiet som arbeider i sentrum uttrykker sterk bekymring for at økningen i antall serveringssteder med lav aldersgrense (18 år) vil lede til mer vold. Den samme bekymringen deles av mange som arbeider forebyggende overfor barn og ungdom, både i politiet og i andre etater, sier Oslo Politiet i sin trendrapport for 2007.

De siste ti årene har antall skjenkesteder økt med 33% og forbruket av alkohol har økt med 30% på landsbasis. Når vi vet at 60-80% av voldstilfellene i Norge er relatert til alkohol er dette bekymringsfullt. Forskning viser at omtrent hvert annet offer og hver annen gjerningsmann er påvirket av alkohol både i drapssaker og andre voldssaker, og at risikoen stiger med konsumet. Vi som arbeider på rusfeltet synes det er svært positivt at politikerne nå tar sammenhengen mellom rus og vold på alvor.
 
– Tiltak mot alkoholrelatert vold er det viktigste enkelttiltaket for å redusere vold i samfunnet. En restriktiv alkoholpolitikk forebygger rusrelatert kriminalitet og vold, frigjør politiresurser og beskytter tredjepart, skriver actis i sin alkoholpolitiske verktøykasse for folkevalgte.

Leave a Reply