fbpx

Politikarane må tora å gjere upopulære val

Arne_JohannessenLeiar i Actis og regionslensmann i Sogn, Arne Johannessen meiner vi treng ein nasjonal alkoholstrategi.
I hans virke som lensmann ser han dagleg rusbruken sine skuggesider. Redde barneauge som ser at far bankar mor i fylla. Ungdomar som har drukke for mykje som ligg i grøftekantar og snøskavlar.

-Alkoholpolitikken må strammast inn – for folk sitt eige beste. 

Johannessen seier at svært mykje av ressursbruken til politiet er alkoholrelatert, for mykje, og i dei fleste saker er det ofte ein uskuldig person som får redusert livskvalitet på grunn av andre sin overdrivne alkoholbruk.

Les heile saka her!

Leave a Reply