fbpx

Pisk eller gulrot – et reelt alternativ

Gi folk én positiv opplevelse

Av: Mari-Marthe Apenæs

Folk trenger et reelt alternativ. De må ha opplevd at det er mulig å ha samme livskvalitet uten alkohol. Dersom folk ikke vet hvordan man kan skape god stemning i et selskap, eller hvordan de skal kunne dele følelser uten å drikke alkohol, så hjelper det lite å pøse på med informasjon om hvor helseskadelig alkohol er.

Derfor er det viktig at det finnes et tilbud om attraktive helt alkoholfrie møteplasser. En av tingene vi jobber med gjennom pro­sjektet “Frihet til å la være” er å tilby gode sosiale opplevelser som er alkoholfrie. De sosiale møteplassene har vært en vesentlig del av aktiviteten i alle våre lag i alle år. De bidrar til at folk som har valgt en edru livsstil har mulighet til å praktisere denne livsstilen. Men våre alkoholfrie arrangement blir enda viktigere når vi klarer å få alkoholbrukere med oss.

Et alkoholfritt alternativ trenger ikke nødvendigvis å ligne så mye på arangementet det er et alternativ til, selv om det kan gjøre det lettere å lokke folk til å delta. Et al­ternativ til en fyllefest kan godt være et kaffeslaberas, hvis deltakerne opplever å nå de samme målene for sosial interaksjon som de vanligvis søker å oppnå på en fyllefest. Det kan f.eks. handle om å få slappet av, freake ut eller åpne seg og oppleve nærhet med andre mennesker. Det er fullt mulig å skape en stemningen som gjør slik adferd naturlig i et kaffeslaberas. Det er ikke dermed sagt at alle kaffeslaberas får deg til å slappe av eller stimulerer til å dele dine innerste tanker. Men så er det ikke alltid man faktisk får dekket disse sosiale behovene på fyllefest heller. Og det hjelper ikke å drikke mer, verken kaffe eller øl, hvis stemningen og folkene er feil.

Med mer bevissthet hos deg som arrangør av sosiale sammenkomster, enten det er lagsfest eller et vennepar du inviterer på middag, vil sannsynligheten for at arrangementet blir meningsfylt for gjestene bli større enn på en tilfeldig fyllefest. Derfor er vi i Edru Livsstil opptatt av å snakke om erfaringer og forskning, å dele tips til hva man aktivt kan gjøre for å legge til rette, og å arrangere kurs bl.a. i vertskapsrollen.

Om vi bare kan gi én alkoholbruker en opp­levelse av at et arrangement kan være vel så hyggelig uten alkohol, har vi kommet et stykke på veien. Ett arrangement kan være nok til å gi en følelse av at de mestrer situa­sjonen edru, og at de kan nå de målene de, kanskje ubevisst, søker i møte med andre mennesker. Hvis vi kan få ett menneske til å skjønne at hvis ting legges tilrette vil de faktisk ikke savne alkoholen i det hele tatt, er vi med og bidrar til en bedre verden. Én god opplevelse vil gjøre det bitte litt enklere for det ene mennesket å velge bort alkoholen en annen gang, og ønsket om tilgjengelig alkohol i samfunnet er plutselig blitte litt mindre.

Det holder ikke å fortelle folk at de ikke trenger alkohol. De må få gode alkoholfrie opplevelser. De må kjenne på kroppen at de får det til.

Innsats for en restriktiv alkoholpolitikk er viktig. Vi ser at vi kan “tvinge” ned forbruket en del ved å skru opp priser og redusere åpnings­tider for å gjøre alkohol vanskeligere tilgjengelig. Men forbud og restriksjoner må gå hånd i hånd med synliggjøring av mulig­heter og lokking over til ønskede alternativer.

Hvor attraktivt er det å være avholdsperson idag? Hva kan gjøre det mer fristende å velge bort alkoholen? Alkoholpolitikk og fore­bygging må ikke handle om bare å velge bort negative konsekvenser, men om å velge noe positivt.

Denne artikkelen stod i Menneskevennen nr. 1, 2016.

No Comments Yet

Comments are closed