fbpx

Slik påvirker alkohol kroppen

Når man drikker påfører man kroppen en forgiftning. Jo mer man drikker, jo mer forgifter man kroppen. I verste fall kan alkoholforgiftning ta livet av deg.

alcohol-hangover-event-death-52507

En enkel tur på byen, med moderat promille, går som oftest greit for seg for de aller fleste. Det er likevel viktig å være klar over konsekvensene av alkohol – både de kortsiktige og langsiktige.

Med en promille på 0,5 opplever mange å være i godt humør, men stiger promillen til over 1, blir hjernen sløvere og man reagerer treigere enn ellers. En promille på 4 kan føre til pustestopp.

Kortsiktige konsekvenser: Ulykker, vold og skader

Noe av det første som skjer når man begynner å drikke, er at hjernen nærmest blir bedøvet, og dømmekraften, refleksene og balansen svekkes. Ved høyt forbruk over kort tid, er det ifølge lege og forsker ved Folkehelseinstituttet, Kristian Amundsen Østby, først og fremst ulykker, skader og vold som er problemet. En norsk studie har antydet at en tredjedel av alle som kommer inn til akuttmottaket med skade er påvirket av alkohol.

Ifølge Østby er det også hvert år flere tusen innleggelser på norske sykehus som følge av akutt alkoholforgiftning.

Langsiktige konsekvenser

De fleste av alkoholens skadelige effekter på helsen er langtidseffekter. Når man inntar alkohol, kan det umiddelbart virke angstdempende, som er grunnen til at mange føler seg avslappet. Når alkoholen forlater kroppen, kan man imidlertid oppleve en motsatt abstinenseffekt, og mange vil oppleve å bli mer engstelige og urolige enn normalt, og kan også få hjertebank og søvnproblemer.

Sliter man med angst og depresjon fra før, kan man også oppleve at plagene forverres dagen derpå.

Etter høyt alkoholinntak over lengre tid, øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og høyt kolesterol. Alkoholabstinenser kan også bli svært kraftige og i verste fall kan dette føre til krampeanfall og død.

Ingen motgift

Det finnes ingen motgift mot alkohol, så det eneste man kan gjøre er å vente på at leveren skal bryte ned alkoholen. Denne oppgaven begynner leveren å jobbe med allerede fra man tar det første glasset. En frisk lever har som regel relativt god kapasitet, og derfor takler den vanligvis høyt alkoholforbruk av kort varighet, men det er likevel viktig å huske på at leverskader også kan oppstå selv etter kortvarig alkoholforbruk.

Hvor mye man kan drikke før det får alvorlige konsekvenser, varierer fra person til person.

Les mer her. 

No Comments Yet

Comments are closed