fbpx

Partienes alkoholpolitikk

I dag er det hundre dager til valget 13.september. Hva mener de politiske partiene om de viktigste alkoholpolitiske sakene?

Salgstider og skjenketider

Salgstiden på alkohol fastsettes av kommunene innenfor lovens maksimaltider. Lovens maksimaltid sier at alkoholholdig drikk i gruppe 1 ikke kan selges eller utleveres etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søndager og helligdager.

Skjenketiden fastsettes av kommunene innenfor lovens maksimaltid som er senest kl. 03.00.

Høyre
Vil tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager. De vil bevare et offentlig vinmonopol, men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. Vil oppheve statlige begrensninger på skjenketid, og la dette være opp til kommunene selv å bestemme. Vil fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted, vil tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

Venstre
Vil gi kommunene frihet til å bestemme egne skjenke- og salgstider.

KrF
Ønsker å føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk. Vil innskrenke nasjonale retningslinjer for skjenking til 02.00. Vil styrke skjenkekontrollen. Vil opprettholde reklameforbudet.

Arbeiderpartiet
Vil føre en restriktiv alkoholpolitikk, og ønsker ikke å liberalisere de nasjonale rammene for hvor lenge man kan selge alkohol.

FrP
Vil liberalisere alkoholloven. Vil fjerne regulering av åpnings-, salgs- og skjenketider. Vil tillate markedsføring av alkohol, gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke og vil ha lave alkoholavgifter. 

SV
Vil føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader og legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser. 

Senterpartiet
Vil skjerpe reaksjoner på skjenking til mindreårige og til overstadig berusede personer.

Rødt


MDG
Vil gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider. 

Dagens taxfree-ordning og Vinmonopol-ordning

Man kan kjøpe med seg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk når man har vært i utlandet. Størrelsen på kvoten for alkohol, er avhengig av om man har med tobakk, ettersom tobakkskvoten kan byttes med alkohol. Alkoholkvoten kan derimot ikke byttes i tobakk. Det siste “normalåret” 2019 omsatte Travel Retail Norway (TRN) på norske flyplasser for 5,5 milliarder kroner. 

Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl, dvs. drikkevarer med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent.

Høyre
Vil bevare et offentlig monopol for alkohol, og vil tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager. Vil tillate salg av alkohol til åtte prosent i dagligvarebutikker. (Her ligger det dissens fra et mindretall som ønsker å stryke punktet.) Vil utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Venstre
Vil fjerne dagens taxfree-ordning, og vil tillate salg av sterkøl og vin i butikk. (Et mindretall i programkomitéen ønsker å stryke «vin» slik at det bare blir foreslått å selge sterkøl i butikk.)

KrF

Vil avvikle taxfree-ordningen. Vil opprettholde Vinmonopolet. Vil holde avgiftene på et nivå som begrenser bruk.

Arbeiderpartiet:

Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og vil vurdere å la Vinmonopolet overta driften av taxfree-ordningen. Vil innholdsmerke alkoholholdig drikke. 

FRP
Vil oppheve vinmonopolordningen.

SV
Ønsker å bevare Vinmonopolet, avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten.

Senterpartiet
Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder for at denne funksjonen ivaretas. Vil innføre krav til innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer. 

Rødt:
Vil fortsatt ha salgsmonopol for brennevin, vin og sterkøl og at Vinmonopolet skal overta alkoholsalget på flyplasser.

MDG
Ønsker å sikre Vinmonopolet. Vil (av hovedsakelig miljøhensyn) at taxfree-ordningen på flyplasser skal avvikles.