fbpx

Ønsker større bevissthet rundt rus og trafikk

Nesten én av fire dødsulykker i trafikken har rus som medvirkende årsak. Dette viser Statens vegvesens nye dybdeanalyse av fjorårets trafikkulykker.

I 2015 skjedde det 102 dødsulykker på norske veier, med 117 drepte. Kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende faktor i 22 % av ulykkene – en økning fra 2014, og over gjennomsnittet for de ti siste årene, hvor tallet har vært på 21 %.

Krever mottiltak

Ifølge MA, som jobber for en rusfri trafikk, er dette et altfor høyt nivå, og det kreves forsterkede mottiltak.

– For å få antallet trafikkdrepte ned må vi sette uforminsket fokus på å få ruspåvirkede sjåfører vekk fra veiene. Det gjelder hele spekteret fra å skape gode holdninger og politikontroll, til bruk av for eksempel alkolås for å stoppe den store og farlige andelen som er ruset på alkohol. Det må også bli mer bevissthet rundt rus av legemidler og narkotika, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA, i en pressemelding.

Les mer om saken på MA sin nettside.

Hele dybdeanalysen kan du lese her.

Comments are closed