fbpx

Omsorg i koronaens tid – livssorg og livsglede

Tekst: Helga Bognø

Under de siste to månedene har vi levd under spesielle omstendigheter. Koronapandemien har endret samfunnet. Kanskje vil vi også se noen positive sider av denne pandemien. Vi vil lære av det, slik at vi kanskje er bedre forberedt på fremtidige kriser. Vi blir minnet om den gamle sannheten: Vi står sterkere sammen, og vi trenger hverandre! Vi kan bruke denne krisen, den påtvungne «pausen», til å fundere over hva som betyr mest: Menneskene, ikke materielle verdier.

«Helga, jeg har ikke hatt det bedre enn nå, min sønn har tatt kontakt, han er bekymret for hvordan jeg har det i disse tider». Dette er en kommentar fra «Harald» som jeg jevnlig besøker som frivillig. Det aller viktigste for ham var at han ble sett av sin sønn, da kontakten hadde vært meget begrenset de siste årene. Først og fremst på grunn av «Harald» sitt alkoholmisbruk. «Jeg tror min sønn er glad i meg, uansett», sa Harald. Og jeg betviler ikke at han har rett. Mange har opplevd det samme i denne spesielle tiden, preget av unntakstilstand, i samfunnet og privat.

Hvordan skape mest mulig normalitet og trygghet i koronaens tid?

Vi har fått klare instrukser om å omgås hverandre minst mulig for å unngå smitte. Dette gjør noe med oss alle. Det vekker mange følelser: Angsten for viruset, lengsel og savn etter familie, venner, kollegaer, for å nevne noe. Følelser som frustrasjon, frykt, savn og uro er helt naturlig å forvente i en situasjon som denne. Vi frarøves nærhet til de rundt oss, med unntak av de som vi bor sammen med. Vi må være rause mot hverandre, og jobbe med å akseptere våre ulike reaksjoner. Vi har vært gjennom noen måneder med en fantastisk dugnadsånd i landet, på så mange ulike vis, og vi har sett at vi KAN når vi MÅ og når vi VIL. 

Hva med de hjemmeboende eldre og deres pårørende?Eldre har vært og er spesielt utsatt for alvorlig sykdom av koronaviruset, særlig fordi mange av dem har flere underliggende sykdommer. Mange eldre bor alene, og har vært og er ekstra avhengig av hjelp fra kommunen og sine pårørende. Pårørende har til tider vært nødt til å overta omsorgsoppgaver som kommunen tidligere har ivaretatt, og de har derfor opplevd usikkerhet og har mange spørsmål. En situasjon som nok har vært langt mer krevende enn tidligere. 

Ensomhet og isolasjon, eller kjærlighet?

Jeg har hatt kontakt med mange hjemmeboende eldre i løpet av de siste månedene, noen ganger på mine turer i eget nærområde, med andre på telefon eller Facetime. De fleste formidler at de ikke har opplevd noen større grad av ensomhet eller isolasjon enn før pandemien. «Jeg har vært alene i mange år etter at min mann døde. Våre barn bor andre steder i landet, og mange venner er allerede døde. Situasjonen er ikke endret i så stor grad, men jeg har sannelig ikke visst at jeg hadde så gode og vennlige naboer. De har tatt kontakt og spurt om de kan hjelpe meg med innkjøp og annet. Og de hilser på meg!». Dette er refleksjonene fra 72 år gamle «Olga». Min erfaring er at mange også har opplevd større omtanke i denne spesielle tiden. Og vi har fortsatt en vei å gå. Koronaen må vi leve med fremover i tid, hvor lenge vet vi ikke. Så la oss bære med oss den gode dugnadsånden og ta vare på hverandre!

Hva med alkohol og legemidler?

Noen av dem jeg har besøkt som frivillig har et kjent risikoforbruk av alkohol, gjerne kombinert med ulike medisiner. Har de drukket mer i denne perioden? De fleste benekter økt alkoholforbruk, mens økt forbruk av antidepressiva og sovemedisin har vært en gjenganger hos flere. Så gjenstår det å se, på sikt, om dette er realitetene. Det forskes nå på dette, blant eldre og andre deler av befolkningen (FHI).

Organisasjonen «Mental helse» gir gode råd

I månedene som kommer, mens vi venter på vaksinen, kan vi gjøre mange ting for å komme gjennom dette på best mulig måte:
– Kontakt menneskene rundt deg, per telefon eller digitalt hvis smittevern gjør at du ikke kan møte dem fysisk. Ring til de som kanskje er ensomme, redde eller trenger en hjelpende hånd. 
– Vern om de eldre og de som har underliggende sykdommer. Pass på at du ikke utsetter dem for smitterisiko.
– Les gode bøker. Se en god film.
– Begynn på det hobbyprosjektet du har tenkt på. 
– Få nok mosjon. Det er mange måter å gjøre det på uten å møte for mange mennesker. 
– Ta noen grep som vil gjøre livet ditt bedre, også etter krisen.
– Mediter. Å puste dypt og rytmisk gjør underverker mot angst og bekymring. 

Vi kommer til å komme gjennom dette – sammen!