fbpx

Åpen og inkluderende
DNT – Edru Livsstil skal være en organisasjon med stor takhøyde. Vi skal holde døra åpen for alle som har valgt en edru livsstil, uavhengig av hvorfor. Alle som kommer inn skal ønskes velkommen til og inkluderes i vårt sosiale fellesskap.

Engasjert
DNT – Edru Livsstil livsstil er engasjert i saker knyttet til rus generelt og kampen for rusfrie møteplasser i lokalsamfunn spesielt.

Modig og utfordrende
DNT – Edru Livsstil utfordrer etablerte holdninger og vaner omkring bruk av rus i det offentlige rom. Vi skal utfordre politikere til å prioritere innbyggernes behov for trygge og helsefremmende lokalsamfunn framfor næringsinteresser.

Respekt og toleranse
DNT – Edru Livsstil skal bidra til å skape trygge, inkluderende lokalsamfunn hvor alle innbyggere har mulighet til positiv livsutfoldelse. Toleranse og respekt er grunnleggende verdier i dette arbeidet

Kunnskapsrik
DNT – Edru Livsstils arbeid skal være basert på kunnskap. Vår rolle er å spre kunnskap og bevisstgjøre medlemmene våre, politikere og andre interessegruppper om fordelene ved å skape en alternativ rusfri kultur i lokalsamfunn.