fbpx

Om Edru Livsstil

Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for edruskap, fred og menneskeverd.

Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter vi søkelyset mot hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.
Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser.
Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasjement.

Alkoholfri kulturutvikling

Edru Livsstil skal ha et kulturperspektiv på alkoholspørsmålet. I dette ligger det også mulighet til lokal tilpasning. Kultur er ikke noe statisk, kultur er i stadig utvikling og endring, slik også med ruskultur. Edru Livsstil skal bygge opp nødvendig kompetanse og være en aktiv pådriver for alkoholfritt samvær og alkoholfrie samværsarenaer. Mer info finner du her.

Alkoholpolitikk

Edru Livsstil vil arbeide for en mer aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk nasjonalt og i kommune-Norge. Folkehelseloven må, sammen med Alkoholloven, være grunnlag for utformingen av alkoholpolitikken.

Her finner du ny forskning om vårt arbeidsfelt.

Til nyhetsbrev/medlemsblad internt i organisasjonen:

Edru Livsstil gir ut medlemsbladet Edru Livsstil fire ganger i året. Ønsker du å bidra med noe her, eller har du noe vi bør dele med lagene i vårt Nyhetsbrev? Send en epost eller ring oss.

Vi samler gode historier på rus- og frivillighetsfeltet. Noen historier deles på nettsiden vår, mens andre deles i medlemsbladet vårt. Har du lyst til å skrive en sak om frivillighet lokalt eller nasjonalt? Ta kontakt!

Hilde Rivera
Kontorsekretær
Knarvikkontoret. Felt: 100 % arkiv, medlemspleie, medlemsblad, nettsider, sosiale medier
Åsmund Kleivenes
Prosjektleder for Idrett Uten Alkohol
Moldekontoret.
Magne Richardsen
Organisasjonskonsulent
Oslokontoret. Felt: 50 % alkoholpolitikk og 50 % verving
Maria Jacobsen Zafar
Vikar
Knarvikkontoret. Vikarierende prosjektleder for verving og organisasjonsutvikling
Marit Barene
Generalsekretær
Knarvikkontoret.
Linda Hagewick
Prosjektleder for verving og organisasjonsutvikling. I permisjon.
Knarvikkontoret
Sven Ove Egeland
Sigmund Kroslid
Styreleder
Opptatt av: Politisk ansvar i alkoholpolitikken, rusfrie arenaer for barn og unge, fortsatt restriktiv alkoholpolitikk, vitalisering av organisasjonen. Medlem av Flekkefjord avholdslag, Vest-Agder.
Eidar Tøllefsen
1. nestleder (organisasjon)
Opptatt av: Fornye organisasjonen; vår ideologi i ny og tidsriktig innpakning, nytt image, nytt navn, nye møteplasser. Medlem av Ytre Andørja avholdslag, Troms.
Tone Teppen
2. nestleder
Opptatt av: DNT – Edru Livsstil som en kulturorganisasjon, lokal alkoholpolitikk og påvirkning, inspirasjon til lokalt arbeid, representant i JUBA-styret. Medlem av Skarnes avholdslag, Hedmark.
Elisabeth Kristiansen
Styremedlem
Egil Tunheim
Styremedlem
Karl Eidsheim
1. varamedlem
Sven Ove Egeland
2. varamedlem
Opptatt av: Eiendomsforvaltning, økonomi. Medlem av Horda distrikt.
Hallgeir Grødeland
3. varamedlem
Opptatt av: Lokallagsarbeid. Medlem av Hå fråhaldslag, Rogaland
Stine Bergsmark
Styremedlem i JUBA sitt landsstyre.
Marie Jahren Fludal
Varamedlem i Juvente sitt sentralstyre.
Inga Pareliussen Austnes
Juvente-observatør
Marit Barene
Generalsekretær
Knarvikkontoret.

Nyttige lenker:

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

NordAN – Nordic Alcohol- and Drug policy Network

NGR – Nordiska Godtemplarrådet

IOGT International

Juba – Vår barneorganisasjonen

Juvente – vår ungdomsorganisasjon

FMR – Forbundet Mot Rusgift