fbpx
Hilde Rivera
Organisasjonssekretær
Knarvikkontoret
Åsmund Kleivenes
Fungerende generalsekretær. Vikarierende prosjektleder for Idrett uten alkohol
Moldekontoret
Linda Hagewick
Prosjektleder for organisasjonsutvikling, 80%
I fødselspermisjon
Helga Bognø
Prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet, 50%
Knarvikkontoret
Daniel Haraldsson Nilsen
Prosjektleder verving og alkoholpolitikk
Kristiansand
Kristine Aarø
Organisasjonskonsulent i Møre og Romsdal
Moldekontoret
Bo-Nicolai Gjerpen Hansen
Prosjektleder for Meningsmeny og studentprosjektet Sammen
Oslokontoret
Jostein Solbakken
Styreleder
Leiv Magnus Haugsgjerd
1. nestleder
Tone Teppen
2. nestleder
 
Elisabeth Kristiansen
Styremedlem
Hallgeir Grødeland
Styremedlem
 
Egil Hitland
1. vara
Rune Væting
2. vara
 
Are Husby
3. vara

Om Edru Livsstil

Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for edruskap, menneskeverd og et inkluderende samfunn.

Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter vi søkelyset mot hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.
Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser.
Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasjement.

Alkoholfri kulturutvikling

Edru Livsstil skal ha et kulturperspektiv på alkoholspørsmålet. I dette ligger det også mulighet til lokal tilpasning. Kultur er ikke noe statisk, kultur er i stadig utvikling og endring, slik også med ruskultur. Edru Livsstil skal bygge opp nødvendig kompetanse og være en aktiv pådriver for alkoholfritt samvær og alkoholfrie samværsarenaer. Mer info finner du her.

Alkoholpolitikk

Edru Livsstil vil arbeide for en mer aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk nasjonalt og i Kommune-Norge. Folkehelseloven må, sammen med alkoholloven, være grunnlag for utformingen av alkoholpolitikken.

Her finner du ny forskning om vårt arbeidsfelt.

Til nyhetsbrev/medlemsblad internt i organisasjonen:

Edru Livsstil gir ut medlemsbladet Edru Livsstil fire ganger i året. Ønsker du å bidra med noe her, eller har du noe vi bør dele med lagene i vårt nyhetsbrev? Send en e-post eller ring oss.

Vi samler gode historier på rus- og frivillighetsfeltet. Noen historier deles på nettsiden vår, mens andre deles i medlemsbladet vårt. Har du lyst til å skrive en sak om frivillighet lokalt eller nasjonalt? Ta kontakt!

Nyttige lenker:

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

NordAN – Nordic Alcohol- and Drug Policy Network

NGR – Nordiska Godtemplarrådet

IOGT International

Juba – Vår barneorganisasjon

Juvente – Vår ungdomsorganisasjon

FMR – Forbundet Mot Rusgift