fbpx
Hilde Rivera
Organisasjonssekretær
Knarvikkontoret
Marte Mandelid
Prosjektleder for Idrett uten alkohol
Knarvikkontoret
Gina Bakke Bolstad
Prosjektmedarbeider for Idrett Uten Alkohol
Knarvikkontoret
Lin-Merethe Waagenes
Prosjektleder for Eldre, alkohol og ensomhet
Knarvikkontoret.
Marte Igelkjøn
Generalsekretær
Knarvikkontoret.
Astrid Dalsbø
Kommunikasjons- og mediekonsulent
Moldekontoret.
Shagufta Parveen
Styremedlem
Kjell Knutsen
Styremedlem
Jostein Solbakken
Styreleder
Leiv Magnus Haugsgjerd
1. nestleder
Elisabeth Kristiansen
Varamedlem
Egil Hitland
Styremedlem

Om Edru Livsstil

Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid. Vi arbeider for edruskap, menneskeverd og et inkluderende samfunn.

Vi ønsker å være et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil, og sammen retter vi søkelyset mot hvordan alkohol og narkotika truer trygghet og velferd. Sammen mobiliserer vi også til engasjement, politikk og tiltak som begrenser utbredelsen av alkohol og narkotika.
Vi driver forebyggingsarbeid blant ungdom og voksne, informerer om alkoholens skadevirkninger og arbeider for å utvikle attraktive, rusfrie møteplasser.
Vårt mål er å redusere skadevirkningene av rusmidler i samfunnet, og skape en bred mobilisering av engasjement.

Alkoholfri kulturutvikling

Edru Livsstil skal ha et kulturperspektiv på alkoholspørsmålet. I dette ligger det også mulighet til lokal tilpasning. Kultur er ikke noe statisk, kultur er i stadig utvikling og endring, slik også med ruskultur. Edru Livsstil skal bygge opp nødvendig kompetanse og være en aktiv pådriver for alkoholfritt samvær og alkoholfrie samværsarenaer. Mer info finner du her.

Alkoholpolitikk

Edru Livsstil vil arbeide for en mer aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk nasjonalt og i Kommune-Norge. Folkehelseloven må, sammen med alkoholloven, være grunnlag for utformingen av alkoholpolitikken.

Her finner du ny forskning om vårt arbeidsfelt.

Til nyhetsbrev/medlemsblad internt i organisasjonen:

Edru Livsstil gir ut medlemsbladet Edru Livsstil fire ganger i året. Ønsker du å bidra med noe her, eller har du noe vi bør dele med lagene i vårt nyhetsbrev? Send en e-post eller ring oss.

Vi samler gode historier på rus- og frivillighetsfeltet. Noen historier deles på nettsiden vår, mens andre deles i medlemsbladet vårt. Har du lyst til å skrive en sak om frivillighet lokalt eller nasjonalt? Ta kontakt!

Nyttige lenker:

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

NordAN – Nordic Alcohol- and Drug Policy Network

IOGT Norge

Movendi International

Juba – Vår barneorganisasjon

Juvente – Vår ungdomsorganisasjon

FMR – Forbundet Mot Rusgift