fbpx

Om DNT – Edru Livsstils studentprosjekt

61 prosent av studentene ønsker seg flere alkoholfrie tilbud, og 49 prosent mener at det drikkes for mye i studentmiljøet. Dette ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2022. Alkoholfrie studenter har større tendens til ikke å delta i fadderukene, ifølge en undersøkelse Respons Analyse utførte for oss i DNT – Edru Livsstil i 2020.

Det må bli lettere å være alkoholfri student

Vårt studentprosjekt – Sammen – ønsker å gjøre det lettere å være alkoholfrie studenter. Vi vil blant annet skape aksept for det å ikke drikke alkohol, øke forståelsen for hvorfor noen velger bort alkohol, og bidra til økt inkludering for studenter som drikker lite eller ikke alkohol i det hele tatt. Prosjektet finansieres i hovedsak av SAFF – Stiftelsen Ansvar For Framtiden. Vi har også fått trykket opp et blad med artikler, som er utgitt med støtte fra FFFE – Fondet for Forskning og Folkeopplysning om Edruskap. Disse har også gitt støtte til omfattende spørreundersøkelser.

1 av 10 studenter drikker aldri alkohol

Det finnes mange grunner til å velge bort alkohol – eller til å drikke lite – men disse grunnene kan variere fra person til person, og noen ganger kan det være veldig personlig. Blant unge er det stadig sterkere bevissthet rundt de negative effektene av alkohol, men likevel er det bare et mindretall blant studenter som aldri drikker. Ifølge Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse 2022 dreier det seg om 10 prosent.

I en gruppe på 10 personer, blir man fort den eneste alkoholfrie studenten. I en situasjon som fersk student, der man kanskje har flyttet for seg selv for første gang, kanskje befinner seg i en ny by eller på et nytt tettsted – og kanskje til og med ikke kjenner noen – kan det oppleves spesielt krevende å føle seg annerledes.

Å gå på akkord med egne verdier er usunt for selvrespekten

Samtidig er det ikke bra for selvrespekten å gå på akkord med egne verdier. Uansett grunn til at vi ikke ønsker å drikke, så er det viktig å respektere dette ønsket. På nettsiden her, og i prosjektbladet, ønsker vi å bidra til en grundigere forståelse for hvordan det er å være alkoholfri i minoritet, gi tips til hvordan du lettere kan si nei til alkohol om du ikke ønsker å drikke og til hvordan du lettere kan bli kjent med andre.

Under spillelisten “Sammen” på vår Youtube-kanal finner du foredrag og videoer med info om problematikken, samt tips som forhåpentligvis kan gjøre det lettere å si nei når du ønsker det.

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra til økt inkludering av alkoholfrie studenter? Vi trenger flere frivillige! Du kan bidra med å skrive i sosiale og tradisjonelle medier, stå på stand, sende inn en historie med dine erfaringer fra studentlivet – enten det er positivt, negativt eller nøytralt – eller på annet vis. Ta gjerne kontakt med oss på sammen@edru.no