fbpx

Nytt fra JAFA – høsten 2017

Vi er glade for at det er etablert et nytt samarbeidsorgan, et styre, som har representanter fra de store samfunnsaktørene i byen, tre kirkesamfunn, islam og kommunen. Dette styret synes å ha forstått at JAFA er en humanitær organisasjon på tvers av kirker, religioner og det politiske samfunnet. Det at styrets administrative arbeid henter sine rettigheter fra en av kirkene, Etiopian Evangelical Church Mekane Yesus, er ikke lenger et stridsemne, men en akseptert nødvendighet, ja, enda til en trygghet i styrets arbeid. Nå har styret funnet lokaler som er hensiktsmessige for driften av arbeidet.  Fotballkafeen er det aller mest populære. Her sendes Premier League-kamper og internasjonale kamper ellers!

Tekst og foto: Magne Rydland

Noen av medlemmene i JAFA. Foto: Magne Rydland

Nye oppgaver:

JAFA tilfører samfunnet mange ressurser. Medlemmene er samfunnsbevisste og har nå organisert renovasjon av byen og i lokalsamfunnene rundt byen i samarbeid med kommunen. Det er også et svært helsefremmende tiltak. Slik profilerer JAFA seg som en viktig samfunnsaktør! De er aktive med å holde byen sin ren! JAFA har også startet arbeidet med å planlegge og bygge trygge latriner på steder i byen der det ferdes mange mennesker. Et eksempel er markedsplassen. Å få på plass latriner der det kommer mange tusen mennesker hver markedsdag, er miljømessig et stort framskritt på alle måter, også det helsefremmende! Til dette tiltaket trengs det kr 20.000,- til materialer. Arbeidet ellers blir utført av JAFA-medlemmer! Hva med å gi en julegave til dette?

Det ruspolitiske arbeidet er det viktigste JAFA har tilført lokalsamfunnet. Nå er JAFA også blitt en positiv kraft i byen ved at de reduserer smittefare og skaper et vakrere bymiljø ved disse nye tiltakene.

Daglig leder for JAFA, Tesfaye, er en høyt respektert administrativ leder av kommunen. Det synes som han har evnet å få et godt samarbeidsklima mellom mennesker med forskjellige religioner og kommunens organer. Skolene har hatt rusforebyggende informasjon som obligatorisk emne på alle klassetrinn i noen år. Dette har gitt gode resultater.

Vi er også svært glade for å lykkes med å finne en mentor for prosjektet, Tekalegn, en med bred erfaring og kompetanse. Mentoren følger opp arbeidet med jevne mellomrom. Han har tidligere vært mentor i arbeid initiert av Kirkens Nødhjelp, FN og SIDA, svensk utviklingshjelp.

Den økonomiske støtten i den etableringsfasen JAFA fremdeles er inne i, er helt avgjørende for at dette arbeidet skal bli selvfinansierende om noen år. De summene som DNT – Edru Livsstil, – Sober Lifestyle Norway -, bevilger, er helt avgjørende for å lykkes. Sammen med Edru Livsstil Hamar, som også bruker en del av egne midler til prosjektet, er vi med på å utgjøre en viktig forskjell for mange titusen mennesker!

Mezgebu Fufa Bekana har vært i Jarso denne høsten, på tjenestereise for oss! Takk til han!