fbpx

Ny spørreundersøkelse om unge voksne, alkohol og drikkepress

Hvor mange unge har drukket alkohol i sosiale sammenhenger uten egentlig å ha lyst? Er drikkepresset under fadderukene så omfattende som vi kan få inntrykk av? Dette – og mye mer – fikk vi svar på i en stor spørreundersøkelse Respons Analyse utførte for oss i høst.

Illustrasjonsfoto av StockSnap fra Pixabay

Grundig arbeid

Det er tredje år på rad at vi setter i gang en slik spørreundersøkelse. Den utføres i sammenheng med vårt studentprosjekt, Sammen. Noen av spørsmålene har vært like hvert år, men det er også unike spørsmål i hver undersøkelse. Les om undersøkelsen fra 2020 ved å klikke HER. Funnene gir oss større forståelse for hvordan unge voksne forholder seg til alkohol. Flere av svarene gir oss også en pekepinn på hva vi best kan gjøre for å forebygge høy alkoholbruk i denne aldersgruppen. I år var det 1001 respondenter i alderen 18-30. Undertegnende jobbet først med utkast til spørsmål, og fikk dem kvalitetssikret av Inger Synnøve Moan på Folkehelseinstituttet og av Respons Analyse, som også har hatt egne forslag. Svarene ble innhentet mellom 5. september og 3. oktober 2022.

Intervju i kunnskapsavisen Khrono

Kunnskapsavisen Khrono omtalte spørreundersøkelsen tirsdag 8. november, og undertegnede stilte opp for intervju. I nyhetssaken kan du også lese om en alkoholfri students erfaringer, samt tiltak for økt inkludering ved NTNU og UiA.

Forskjell mellom studenter og ikke-studenter

I spørreundersøkelsen oppga 90 % at de hadde drukket alkohol innen de siste 12 månedene. Når vi sammenligner (nåværende og tidligere) studenter med ikke-studenter, ser vi at det er lavere andel alkoholfrie blant studenter. Her er det 92 % som har drukket alkohol siste 12 måneder, mens det for dem som aldri har studert gjelder 86 %. Forskjellen er ikke gigantisk, men likevel interessant. Høy utdanning er ellers assosiert med en sunn livsstil. Da er det bemerkelsesverdig at alkohol spiller en så stor rolle i studentsammenheng.

Drikker alkohol uten å ha lyst

35 % av respondentene i spørreundersøkelsen oppgir at de har drukket alkohol i sosiale sammenhenger uten egentlig å ha hatt lyst. Dette gjelder unge voksne som sådan, men også her ser vi at tallene er høyere for studenter enn ikke-studenter. Hvis vi sammenligner nåværende studenter med ikke-studenter, så gjelder dette 40 % av nåværende studenter og 28 % av dem som aldri har studert.

Alkoholforventninger under fadderuken

80 % av nåværende og tidligere studenter opplevde at det var en forventning om at de skulle drikke alkohol under fadderuken. Likevel var det 42 % som avstod fra å drikke når andre drakk (en sjelden gang, noen ganger eller hver gang). Disse ble oftest møtt med en nøytral reaksjon (51 %) eller at det ikke ble lagt merke til at de ikke drakk (22 %). Kun 2 % opplevde en svært negativ reaksjon. Dette sier to ting: Alkohol spiller en stor rolle i fadderuken, men likevel går det for de fleste helt greit å si nei. Alkoholfokuset kan skremme folk fra å delta, men opplevelsen til dem som har deltatt alkoholfritt er at det blir akseptert.

Alkoholfrie studenter trekker seg unna

Studenter som ikke drikker alkohol, har større tendens til å droppe fadderuken enn andre studenter. Kun 61 % av studenter som aldri drikker alkohol, hadde deltatt på én eller flere aktiviteter, mens dette tallet var 85 % for studentene som hadde drukket alkohol det siste året. Det er trist om det å velge bort alkohol skal være årsak til ekskludering.

Å velge alkoholfritt blir som regel akseptert

For en fersk student, er det som regel flere nye situasjoner på én gang. Man er student for første gang. Kanskje bor man alene for første gang. Kanskje har man nettopp flyttet til et nytt sted. Med så mye ukjent kan det være ekstra tøft å skille seg ut og føle seg annerledes. Derfor er det så viktig å få ut budskapet om at hovedregelen er at det går helt fint å delta på arrangementer i fadderuken uten å drikke. Det sagt: Selv om veldig mange faddere gjør en god jobb, så opplevde 37 % av respondentene i spørreundersøkelsen at fadderne bidro til å skape drikkepress. Her er det en jobb å gjøre for at alle skal føle det trygt og greit å delta!