fbpx

Ny alkohollov på vei også i Sverige

-Vi er glade for at regjeringen har lyttet til så mange av synspunktene som bransjen har hatt i så lang tid, uttaler Sveriges Hotell- og restauranteierforbund. Politiet og andre innenfor rusfeltet hadde foreslått en innskrenkning i både antall serveringssteder og åpningstider, men regjeringen opprettholder skjenketidene fra tidligere, hvor det kan søkes om alkoholservering helt fram til kl 0500 om natten. Det er likevel i praksis bare 14 steder som benytter seg av denne muligheten og 8 av 10 steder avslutter serveringen før kl 0100, som er normaltiden.

Den viktigste innskjerpingen er at kommunene nå må opprette en egen tilsynsplan for oppfølging av skjenkebevillingene og rapportere til de lokale fylkesstyrene årlig, slik at kontrollen skjerpes.  Staten skal også utarbeide felles retningslinjer for utdeling av bevillinger i kommunene. En av forutsetningene som settes er at alkoholservering skal knyttes til matservering, og at gatekjøkken, hamburgerrestauranter og kafeer ikke skal kunne få skjenkebevilling, slik et par slike steder har i dag.

Alkohol til barn ”i kontrollerte former”

-Regjeringen spenner ben på sin egen politikk, uttaler lederen av Sveriges Blåbandsungdom til det faktum at regjeringen heller ikke denne gangen har valgt å forby voksne å tilby alkohol til mindreårige. Det er publisert undersøkelser som helt klart viser at det er en sammenheng mellom foreldres holdninger til alkoholbruk og både debutalder og alkoholkonsum senere i livet. På tross av en rekke regjeringsstøttede kampanjer hvor foreldre oppfordres til ikke å by sine barn på alkohol eller akseptere alkoholbruk før fylte 18 år, ønsker ikke regjeringen å forby foreldre å gjøre som de vil. Det er uklart utfra lovformuleringen om det tas forbehold om at skjenking bare skal foregå i enkelttilfeller eller i form av ett enkelt glass per drikketilfelle, men loven forutsetter uansett at alkoholen bare skal inntas ”i kontrollerte former”. Dermed er regjeringen like uklar som mange foreldre som tillater sin 14 åring å ta et glass vin til maten, og tror at det forblir med det.
– Hva er kontrollerte former? På fotballtrening, sammen med treneren? På skoleavslutningen sammen med lærerne? Om dette går gjennom er vi lenger fra den overordnede målsettingen om en alkoholfri oppvekst, uttaler Blåbandsungdom i en pressemelding gjengitt i Blå Bandet, medlemsbladet til Sveriges Blåbandsforbund. Likevel er dette en innskjerping av loven fra forrige gang, fordi hovedregelen denne gangen er at det ikke er tillatt å by ungdommer på alkohol.

Noe positivt 

Det er selvfølgelig en god del nye positive tiltak i loven også. Det foreslås blant annet at ølselgere skal stå ansvarlige for at personalet har kunnskapene som kreves for å selge øl, og at kommunen skal ha en tilsynsplan for ølsalg. Også søkere av skjenkebevilling skal nå måtte avlegge en prøve som viser at de kjenner alkohollovgivningen. Serveringsansvarlig skal ha fylt 20 år og at det skal finnes et utvalg alkoholfrie- og lettdrikker er tatt med i lovformuleringen.

Fortsatt alkoholreklame 

Men alkoholreklame skal fortsatt være tillatt. Sverige tolket EU-lovgivningen til at de ikke lenger kunne opprettholde reklameforbudet for alkohol, men har regler til hvordan en slik alkoholreklame skal utformes i tidsskrifter. I det nye lovforslaget utvides disse retningslinjene til å gjelde alle medium. Utvalget som jobbet fram regjeringens forslag ønsket også å halvere tillatt størrelse på slike annonser, men det ble ikke vedtatt.
Håpet er at forslaget fortsatt kan forbedres innen det vedtas for godt av Riksdagen og etter planen settes i verk fra om med 1.juli 2010. 

Leave a Reply