fbpx

Nære pårørende av alkoholmisbrukere

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har nylig utgitt en rapport som fokuserer på konsekvensene av alkoholmisbruk for nære pårørende. Det er første gang i Norge at det er laget beregninger av hvor mange nære pårørende det er av alkoholmisbrukere og hvilke konsekvenser de opplever. Grunnlaget for beregningene er en intervjuundersøkelse blant 2000 voksne og spørreskjemaundersøkelse blant 20 000 ungdommer. Undersøkelsene var ikke opprinnelig ment å belyse konsekvenser av alkoholbruk for tredjepart, så det er lite informasjon om alvorlighetsgraden av konsekvensene. Men det kommer fram at inntil 150 000 barn og 100 000 partnere/ektefeller bor sammen med personer med et risikofylt alkoholkonsum. Konsekvensene som disse må leve med varierer i type, varighet og alvorlighetsgrad, og gjelder ikke bare den lille gruppen som har et risikofylt alkoholkonsum. Det er ingen distinkte skiller mellom personer med risikofylt alkoholkonsum og andre alkoholbrukere.

 
Les mer og last ned rapporten i sin helhet på Sirus sine hjemmesider:

http://www.sirus.no/internett/alkohol/article/1151.html

Leave a Reply