fbpx

Norge gir opp forbudet mot privatimport av alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag varslet EFTAs overvåkningsorgan ESA om at de tar sikte på å oppheve forbudet mot privatimport av alkohol våren 2009. Norske alkoholavgifter skal fortsatt betales ved utlevering til kjøper, i tillegg til at frakten må betales av den som bestiller fra utlandet. Generalsekretær i Actis, Anne-Karin Kolstad tror at de færreste vin- og brennevinsproduktene kommer til å bli billigere enn på Vinmonopolet.

 Bakgrunnen for ESAs krav om at norske myndigheter må tillate privatimport, er den svenske Rosengren-saken som ble avgjort i juni 2007. I den saken stilte ikke EUs domstol spørsmålstegn ved Sveriges rett til å ha et alkoholmonopol, likt det vi har i Norge. Domstolen understreket at det er hvert enkelt medlemslands rett til å ha alkoholmonopol. Likevel skaper avgjørelsen utfordringer for både norske og svenske myndigheter i forhold til å sikre skatteinnkreving og en forsvarlig alderskontroll.

Kontroll må ivaretas

– Kontrolloppgavene i forhold til salg til mindreårige alderskontroll og betaling av skatter må ivaretas på en god måte, og det er bra at norske myndigheter vil bruke tid på å utrede dette. Vi trenger ingen svekkelse av alderskontrollen, og det må stilles strenge krav til utleveringssteder. Dessuten må vi være oppmerksomme på at økt innførsel av alkohol over grensen må resultere i en opptrapping av grensekontrollen, for å sikre at import ikke skjer uten at avgiftene betales, sier Kolstad.

Bakgrunn:

Tidligere artikler om Rosengrensaken kan du lese på Actis sine hjemmesider:
Debattinnlegg om Norsk alkoholpolitikk og EU
EU-dom om privatimport har liten betydning for Norge
Rosengren-prosessen forlenges

No Comments Yet

Leave a Reply