fbpx

Nordmenn blant dem som drikker mest

Norge er blant de landene i Europa hvor det drikkes mest alkohol, og andelen avholdsfolk er over tre ganger større i Italia enn i Norge, ifølge en ny felles europeisk undersøkelse om alkoholbruk.

alcohol-492871_960_720
Nordmenn drikker generelt sett i store mengder når det først drikkes. En av hovedgrunnene som blir oppgitt er for å være mer sosial.

32.000 europeere i 19 land har svart på spørsmål om alkoholbruk i forbindelse med EU-prosjektet «Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm». Folkehelseinstituttet står bak den norske delen av undersøkelsen.

Nordmenn ofte beruset

Ifølge undersøkelsen ligger nordmenn litt under snittet når det gjelder hvor ofte det drikkes, men i gjengjeld drikkes det i store mengder når man først drikker.

I Norge oppga 60 % av de spurte å ha vært beruset minst en gang det siste året. Kun seks land har en høyere prosentandel; Danmark ligger øverst med 67 %, etterfulgt av Litauen, Sverige, Finland, Island og Storbritannia.

Store forskjeller mellom nord og sør

Undersøkelsen er den første av sitt slag som er gjennomført, med akkurat samme spørreskjema i de 19 landene. Den viser at det er store forskjeller i drikkevaner, særlig mellom landene i Nord-Europa og Sør-Europa.

Nordmenn og andre nord-europeere drikker generelt sett mer alkohol om gangen enn folk i sør, men de drikker sjeldnere enn sør-europeerne. Alkoholproblemer viste seg også å være vanligere i nord enn i sør.

I snitt oppga 22 % å ha følt seg utrygge på offentlig sted på grunn av andres drikking. Norge lå litt over gjennomsnittet med 24 %.

Fire prosent av nordmennene som deltok i undersøkelsen oppga også å ha blitt fysisk skadet på grunn av andres drikking. Dette er litt over gjennomsnittet i Europa, men mindre enn i øst-europeiske land som Bulgaria, Romania og Litauen.

15 % av nordmennene rapporterte å ha følt skyld eller anger på grunn av drikking, mot bare tre prosent i Portugal. Det europeiske snittet er på 12 %.

Færre avholdsfolk i Norge enn i Italia

Det kommer fram av undersøkelsen at det er få avholdsfolk i Norge sammenlignet med resten av Europa. Andelen avholdsfolk er over tre ganger større i Italia enn i Norge. I Italia oppga 35 % at de var avholds, mot kun 10 % av nordmennene. Gjennomsnittet i Europa ligger på 15 %. Mens Italia er det landet med størst andel av avholdsfolk, har Danmark den minste andelen (rundt 7 %).

Undersøkelsen viser at hovedgrunnene som ble oppgitt for å drikke alkohol var å føle seg bedre og/eller være mer sosial, mens grunnene til å avstå fra alkohol hovedsakelig skyldes fire forhold; dårlig helse, negative opplevelser med alkohol, at man ikke liker smaken eller effektene av alkohol, eller at man avstår av religiøse, prinsipielle eller økonomiske grunner.

Hele undersøkelsen kan leses her. 

Kilder:
Fhi.no
Dagbladet.no