fbpx

Nå går det bra! Juba! Juba!

ImageIngen kan ha fødselsdag hver dag. I dag tok vi en pause fra DNTs 150 års jubileum og var med da barneorganisasjonen, Juba, tok mikrofonen for første gang! IOGT Junior og DNTs barneforbund har hatt en lang prosess frem mot denne sammenslåingen. 20 delegater fra hver av organisasjonene og ca like mange tilskuere var til stede ved stiftelsen. Tusen par med øyne lyser mot oss. Og jeg anbefaler gjerne alle, både barn og voksne til å melde seg inn i DNTs nye barneorganisasjon Juba! 

Etter å ha feiret DNTs 150 år til langt på kveld, kunne vi søndag morgen få være med på nok en bursdagsfeiring. Minst like viktig som å bevare det gode vi har, er det jo å skape noe nytt. Og det var derfor en glede for DNT å kunne ønske den nye barneorganisasjonen, Juba, velkommen til verden. IOGTs juniorforbund og DNTs barneforbund har jobbet lenge med dette for å sørge for at den nye organisasjonen blir mist like bra som de to gamle organisasjonene til sammen.

De to organisasjonene utfylte hverandre godt både utbredelsesmessig og med tanke på aktivitetstilbud. Men selv om organisasjonene har jobbet litt forskjellig, var det ikke vanskelig å bli enige om et nytt prinsippgrunnlag. Begge organisasjonene var opptatt av å skape trygge gode miljøer for barn og unge. Vær en åpen, vær deg selv, vær en venn og vær nysjerrig.

Det styret har fortsatt en stor jobb foran seg med å utvikle organisasjonen og aktivitetene. Den nye organisasjonen har store visjoner, og håper bl.a. å mer enn doble medlemstallet sitt i løpet av noen få år. Alle som var medlemmer i de gamle organisasjonene blir automatisk meldt inn i den nye, og den teller ved stiftelsen ca 1100 medlemmer. Stiftelsesmøtet besluttet å ta inn to ekstra styremedlemmer denne første perioden, og enda var det mange til som ønsket å være med og hjelpe styret med ulike oppgaver.

ImageDet nyvalgte styret består av:
Leder Dag Endal (IOGT-J)
Styremdelemmer:
Arne Lindelien (DNTB)
Kristine Cseresnyes (IOGTJ)
Annlaug Fludal (DNTB)
Eivind Jahren (IOGTJ)
Jørn Husby (DNTB)
Marit Barene (IOGTJ)
Rolf Myhre Gregersen (DNTB)
Elisabeth Fjørtoft (Fra Juventemiljøet)

I følge vedtektene er det kun styreleder som velges separat. Styret konstituerer seg selv med nestledere og andre roller de trenger. Men valgkomiteen oppfordret styret til å velge Arne Lindelien som nestleder.

Foreløpig må man ta kontakt på adressen til en av de gamle organisasjonene om man ønsker å melde seg inn. Men nye nettsider og nytt medlemsblad står høyt på prioriteringslisten. Vi gleder oss til å se denne flotte organisasjonen vokse og utvikle seg, og jeg vil oppfordre alle, både barn og voksne til å melde seg inn i JUBA med det samme og bli med å sette sitt preg på denne spennende organisasjonen helt fra starten. Kontingenten ble satt til 100 kr (+ev. lokalkontingent). Første året betaler du kun kr. 50,-

Meld deg inn i Juba ved å sende en e-post til dntb@online.no
Ev. bruke god gammeldags post: Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund, Postboks 55 Tiller, 7475 Trondheim

 

No Comments Yet

Leave a Reply