fbpx

Mot fyll og vold- for en aktiv og ansvarlig alkoholpolitikk

Resulosjon vedtatt på DNTs landsmøte i 2009: 

Det norske alkoholforbruket er lavere enn i andre land vi kan sammenligne oss med, og omfanget av alkoholrelaterte problemer er tilsvarende lavt.
Dette skyldes at Norge tar i bruk effektive virkemidler for å begrense forbruk og skader – slik som vinmonopol, høye alkoholavgifter, promillegrenser, aldersgrenser og begrensninger i åpnings- og skjenketider. Dette har DNT vært en viktig pådriver for i 150 år, og vi vil fortsette å være det.

De største  utfordringene knyttet til alkohol i Norge i dag dreier seg om fyll; vold, hærverk, seksuelle overgrep og familieproblemer som rammer barn, ungdommer og voksne hver dag. Dette kan samtidig i stor grad forebygges gjennom en mer restriktiv og ansvarlig skjenkepolitikk, der kortere skjenketider og kontroll av skjenkesteder brukes aktivt.

I denne sammenhengen ser DNT, samla til landsmøtet, framlegget til regjeringa om at all skjenking skal slutte senest kl. 02.00 som et lite, men viktig steg i rett retning.
 
DNT vil framover samarbeide tett med Juvente og IOGT for en mer ansvarlig skjenkepolitikk, og for å skape oppslutning om den norske alkoholpolitikken.

No Comments Yet

Leave a Reply