fbpx

Meningsmeny – eksistensfilosofisk kafé

Meningsmeny tilbyr eksistensfilosofiske samtalekafeer i Oslo, Hamar, Ålesund og digitalt. Det er for få arenaer for dype samtaler, og det ønsker vi å gjøre noe med!

Se vår introduksjonsvideo på Youtube
Eksistensfilosofiske spørsmål

Hva gjør oss lykkelige? Hvordan kan vi vite hva vi vil? Hva vil det si å elske seg selv? Hvordan kan vi finne mening når livet føles meningsløst? Er spørsmålet om mening først og fremst et moderne spørsmål? Fantes det en følelse av mening i jeger- og sankersamfunnet? Hvordan kan vi ha meningsfulle fellesskap med natur og dyr?

Dette er spørsmål du kan finne på en Meningsmeny. Eksistensfilosofiske spørsmål berører det mange vil hevde er de viktigste momentene i livet. Det handler om isolasjon og fellesskap, om frihet og ufrihet, om mening og meningsløshet, om liv og død. Mange avfeier slike spørsmål, og kan til og med føle seg skremt av dem. Kanskje har du hørt det før når du ønsket en dypere prat: “Kan vi ikke bare kose oss?” (og et oppgitt blikk)

Lese mer om viktigheten av dype samtaler? Klikk her for eksternt innlegg skrevet av prosjektleder for Meningsmeny.

Men det ligger store muligheter i å forholde seg ærlig i møte med eksistensielle spørsmål. Kanskje er ikke hverdagen vår en selvfølge, kanskje kunne alt vært annerledes. Å tenke slik kan gjøre at det vi tenker på som trygt, virker mindre stabilt, men det er også frigjørende. Når ting ikke lenger er selvfølgelige, er det muligheter for det verre. Men ved å tenke på det, kan vi bli flinkere til å sette pris på det vi har. Men det er også muligheter for det bedre, og det gir håp, retning og visjoner – for en selv og for samfunnet.

Slik er det på eksistenskafé

Hver av samlingene i Meningsmeny har ett overordnet tema. Deltakerne får utdelt en meny med spørsmål som passer innunder dagens tema. Temaene er:

  • Mening alene og i fellesskap
  • Menneskehetens yttergrense – hvor går grensene for vår frihet?
  • Meningsløshet eller mening i tomrom?

Vi snakker fritt rundt dette, og det finnes ingen gale svar. Det er maks åtte deltakere per arrangement, av hensyn til koronapandemien, men også den gode samtale. Kafeen har to møteledere: Bo (undertegnede) og Kristine. Bo har master i religion og filosofi, og Kristine i psykologi. Det serveres et lett måltid og alkoholfri drikke. Både deltakelse og mat er gratis for publikum. Vi har fått støtte fra Stiftelsen Dam og lokallaget vårt i Oslo til å gjennomføre prosjektet.

Meningsmeny er livssynsnøytralt. Det vil si at det ikke er noe bestemt livssyn eller religion som setter rammer om verken spørsmål eller svar. Det er åpent for alle, både religiøse og ikke-religiøse. Noen kan lure på hvorfor Edru Livsstil arrangerer denne type arrangement; det handler om at et viktig formål for organisasjonen er å tilby attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Alle er velkomne uavhengig av hvilket forhold man har til alkohol og andre rusmidler. Arrangementene i seg selv er alkoholfrie.

Kan det finnes ulike typer meningsfulle fellesskap, utover dem vi som regel tenker på mellom mennesker? Les mer HER.

Bli med!

Har du spørsmål, eller ønsker du å bli med på en samling med Meningsmeny? Send e-post til meningsmeny@gmail.com. Påmelding på e-post.

Vi har nå satt opp syv digitale samlinger.

Tirsdag 23. februar kl. 20-21.00 Temaet er “Mening alene og i fellesskap“.

Tirsdag 9. mars kl. 20-21.00. Temaet er “Frihet“.

Tirsdag 23. mars kl 20-21.30. Temaet er “Mening og meningsløshet“.

Tirsdag 13. april kl 20-21.30. Temaet er “Tilstedeværelse“.

Tirsdag 27. april kl 20-21.30. Temaet er “Døden

Tirsdag 11. mai kl 20-21.30. Temaet er “Menneske og natur”.

Onsdag 26. mai kl 20-21.30. Temaet er “Relasjoner”.

Første fysiske samling er planlagt på Café Gravdahl på Hamar onsdag 19. mai klokken 18-20, og har temaet “Mening alene og i fellesskap”.