fbpx

Mekking og vennskap

En kveld under Arendalsuka i august fikk Edru Livsstil invitasjon til å komme til Mekkegruppa aktivitetssenter på Birkeland for å lage en reportasje, og det første som slo oss var høfligheten. Vi var ikke før kommet innenfor døra før en gutt på knapt 11 år tok imot oss med et godt håndtrykk og glimt i øyet. – Hei, jeg heter André, velkommen! Vi har ventet dere. Jeg skal ta dere med inn i verkstedet så dere får hilse på de andre…

IMG_9313

Det samme opplevde vi med hver eneste ungdom vi møtte denne kvelden, alle håndhilste og viste ekte interesse for at vi kom innom på besøk.

– Høflighet er en av verdiene vi formidler i gruppa, forteller leder Tor Håkon Grøsle, og vektlegger at alle de voksne på stedet ønsker å formidle arbeidsglede og mestringsfølelse til de unge.

Stor interesse

Mekkegruppa aktivitetssenter ligger i en stor rødmalt bygning langs hovedveien, og rommer et holdningsskapende, sosialt og forebyggende tilbud for ungdom i lokalmiljøet i Lillesand og Birkeland. Bygningen er det tidligere MA-huset, som gruppa har overtatt, og det er lagt ned utallige dugnadstimer for å ruste opp klubbhuset som nå samler i overkant av 50 medlemmer.

– Rekrutteringen skjer som oftest gjennom informasjonsmøtet til konfirmantene hvert år, og rekrutteringen er god, kan leder i mekkegruppa, Runar Jakobsen, fortelle oss. Han legger til at det er tydelig at tilbudet er viktig, for noen av ungdommene fortsetter i gruppa i årevis.

– Ungdommene som kommer hit føler fort tilhørighet til gruppa, sier Jakobsen, og vi prøver så godt vi kan å skape et trivselsmiljø.

Det mekkes på bygget hver torsdag året gjennom, og kvelden avsluttes alltid med kaffe, kakao og kaker som Ingunn Aasen baker hver eneste gang.

Senteret har eksistert i 15 år som et utspring fra UNG-arbeidet i tre menigheter i Lillesand, og det hele drives utelukkende på frivillig basis. De voksne stiller opp uke etter uke, år etter år fordi det gir dem glede og en god opplevelse å gi et slikt tilbud til ungdommene i lokalsamfunnet.

– Brukerne av klubbhuset har gjerne med mopeder, biler eller påhengsmotorer selv å mekke på, men mekkegruppa har også motorer og lignende som de unge kan få jobbe med, forteller Grøsle, og legger til at det finnes alt mulig verktøy på huset som de unge kan låne, og at de voksne hjelper og veileder ungdommene i mekkearbeidet. Grøsle har selv fagutdanning, og har et sterkt ønske om at ungdom skal lære å ta vare på egne ting i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

IMG_9354

– Senteret går rundt på kjærlighet, dugnad og frivillige donasjoner, og verktøy kjøpes inn på tilbud eller doneres, forteller Grøsle. Han legger til at de voksne opp gjennom årene har kontaktet forhandlere, bedrifter og næringsliv i området for å få donasjoner.

– I tillegg får vi noe støtte fra Lillesand Sparebank, Gjensidigestiftelsen og andre steder hvor man kan søke om støtte, forteller han videre, og viser stolt fram Frivillighetsprisen som ble tildelt senteret i fjor. Idet prisen settes på bordet nikker også ungdommene anerkjennende, og det lyser stolthet hos dem alle.

Vennskap er viktigst

– «Kom som du er, alle er velkomne, men oppfør deg greit!» Det er beskjeden vi gir til alle som kommer innom, forteller Grøsle.

– Vel så viktig som mekkingen er vennskapet og at alle viser en god tone. Vi voksne er inkluderende og oppmerksomme, og vi er rollemodeller når det gjelder oppførsel og holdninger. Det samme gjelder de eldste medlemmene som begynner å ta lederansvar for de yngre medlemmene.

Kim André Walle (18) som har gått i gruppa de siste fem årene, og som selv har deltatt i oppussingen av huset mener at språkbruken også har noe å si.

– Jeg har gått i gruppa siden 7. klasse, og er her hver eneste torsdag året rundt. I tillegg bruker jeg mye av fritiden min på oppussing av lokalene ettersom jeg har snekkerutdanning, og nå som jeg er inne som leder er det ekstra viktig hvordan jeg oppfører meg, for vi som er eldst blir sett opp til av de yngste. Jeg føler vi er som en stor familie.

IMG_9346
Kim Andre hjelper de yngre guttene med mekkingen.

Sander (17) er på mekkegruppa for første gang denne kvelden. Han går på TIP (teknikk og industriell produksjon)på videregående og forteller at to av medlemmene dro ham med.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og det virker gøy her, så jeg kommer til å fortsette.

Det er få jenter i gruppa, men de som er der skaper trivsel i den mannsdominerte gruppa. Martine (15) forteller mens hun smiler mot kjæresten Kim André at det var kjærligheten som førte henne dit, og hun synes det er trivelig å være sammen med gutta på torsdagskveldene.

IMG_9326
Martine og André viser fram litt av utstyret på verkstedet.

Totalrenovering av klubbhuset

Brukerne av klubblokalet har etter overtakelsen i 2002 totalrenovert bygget både innvendig og utvendig. Vegger er revet og satt opp igjen, det er grøftet og lagt armering og betong på utsiden, spraymalt i verkstedet, møterommet er pusset opp, det er satt opp lettvegger og dører, byttet ut vinduer, støpt gulv, malt og tapetsert.

Det kommer også fram i intervjuet med ungdommer og ledere at flere ungdommer gjennom mange års deltakelse i miljøet har fått verdifull arbeidserfaring. Deretter får de læreplass i lokale bedrifter, og er på vei mot yrkesfagbrev. Flere lokale bedrifter ser gruppas innsats, og sponser verktøy og låner ut maskiner til arbeidet som ungdommene gjør på huset på fritida.

Grøsle er fornøyd, og legger vekt på at der en føler samhold, bidrar en mer. Han mener dette er viktig, og det gir ungdommene verdifull selvtillit.

– Det er mye goodwill lokalt, og vi har blitt sponset av både Montér, Bohus og flere lokale butikker og kjeder, noe vi er svært takknemlige for, kan Grøsle stolt fortelle.

– Men vi savner en mer forutsigbar økonomi i driften og skulle ønske vi hadde noen som var faste donorer og sponsorer.

Tom Ivar Jensen stikker seg ikke fram, men også han har vært en viktig leder i gruppa gjennom mange år. Sammen med ham innehar de voksne lederne ulik bakgrunn og kompetanse innen mekaniske fag og elektronikk. Men de første medlemmene som etter hvert har begynt å få noen år på baken besitter også viktig kompetanse.

I gruppa har man nå medlemmer med yrkesutdanning som elektriker, anleggsarbeider, maskinist, verktøymaker, snekker, rørlegger og elektroingeniør i tillegg til lærlinger innen bilmekanikk og andre aktuelle fagfelt.

IMG_9318

Lederne av Mekkegruppa, Runar Jakobsen, Tom Ivar Jensen og Tor Håkon Grøsle.

Rusfritt miljø

Ved overtakelsen av bygget lå det en 20-årsklausul om at stedet skulle være rusfritt og ikke skulle forfalle.

– Vi kan trygt skrive under på det og har det også med i våre tinglyste vedtekter, sier Runar Jakobsen, som i tillegg til å være leder i mekkegruppa også er leder i Lillesand Avholdslag.

– Slik sett kan man også si at mekkegruppa er et viktig rusforebyggende tiltak i lokalmiljøet her sør, og nå skal vi rekruttere medlemmene i mekkegruppa til DNT – Edru Livsstil, noe som ikke burde være vanskelig ettersom de fleste medlemmene er under 18 år og ikke drikker alkohol.

Denne reportasjen ble publisert i medlemsbladet Edru Livsstil 3, 2017.

Comments are closed