Nordmøre og Romsdal distrikt

Styret 2016:

Leder Knut Hovland
Nestleder Julius Dalseth
Kasserer Karl Eidsheim
Sekretær Jostein Solbakken
Styremedlem Lisbeth Eikrem

Vara: Carhrine Holte, Tore Melland og Ingebjørg Korsvik

Les siste nummer av medlemsbladet her:
logo-lokallagsside
Kontaktperson
Knut Hovland
Tlf: 97014754
E-post: nordmoreogromsdal@edru.no

Arrangementer

Siste nytt fra DNT Edru Livsstil